SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
3
3
Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014 Thứ Tư, 26/02/2014, 13:50

Một số nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng việc tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014

 

Để góp phần cùng với tỉnh nhà tổ chức đăng cai thành công sự kiện Festival Đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ I, tại Bạc Liêu 2014. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất đề ra một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ I, tại Bạc Liêu 2014. Để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện như sau:

Tăng cường công tác tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, nhất là việc tỉnh nhà đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ I, tại Bạc Liêu 2014.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Festival; những giá trị văn hóa độc đáo của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; việc UNESCO công nhận nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, từ đó có sự tập trung đầu tư và phát triển phong trào Đờn ca tài tử Nam Bộ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, gắn với việc tuyên truyền, vận động mỗi người dân Bạc Liêu phải tìm hiểu, học thuộc và biết hát ít nhất một bài vọng cổ.

Phối hợp các tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, họp Ban Công tác Mặt trận, họp khu dân cư, các buổi mit tinh, diễu hành, hội thi, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, nhằm tạo sự đồng thuận cộng đồng, thực hiện các chủ trương có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Festival Đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ I, tại Bạc Liêu 2014 như: Tích cực hưởng ứng và ủng hộ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành kịp thời gian, đảm bảo chất lượng 26 công trình xây dựng cơ bản của tỉnh về văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình kinh tế, dịch vụ du lịch phục vụ Festival; tên gọi, chủ đề, thời gian tổ chức, thành phần tham gia và 25 hoạt động chính diễn ra trong khuôn khổ Festival; đồng thời gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Vận động nhân dân có đất nằm trong quy hoạch, khẩn trương giao đất để xây dựng các công trình văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình kinh tế, dịch vụ, du lịch phục vụ Festival Đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ I, tại Bạc Liêu 2014.

Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương hướng tới chào mừng sự kiện tỉnh nhà đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ I, tại Bạc Liêu 2014 với những công trình, phần việc cụ thể như: Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường, lòng sông ao hồ, trồng cây xanh, hoa kiểng; sửa sang nhà cửa, chỉnh trang đô thị, mua bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; đậu đổ các loại xe đúng quy định, lái xe đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự công cộng; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đặc biệt là các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; xây dựng và hình thành phong cách người Bạc Liêu “Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp” với phương châm “Chưa đến thì người muốn đến, đến rồi thì người không nở đi”.

Minh Sơn – UBMTTQVN tỉnh

 


Số lượt người xem: 1364 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày