SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
5
9
Tuyên truyền nghị quyết 11 - CP Thứ Ba, 15/10/2019, 23:07
Kiên quyết cắt giảm đầu tư công  (02/02)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công, tăng cường huy động vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng thu hồi vốn.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày