SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
5
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 14/09/2012, 20:50

Kết qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh qua một năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

                                       Đ/c Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,

                                           Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bạc Liêu (ảnh bên trái)

 

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chi ủy chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 22 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp với Đảng đoàn Ban thưởng trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan về mục đích, ý nghĩa và 09 chủ đề đã nêu trong Chỉ thị của tỉnh.

Trên cơ sở đó, Chi ủy phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức sinh hoạt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức cơ quan 02 lần/tháng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, mỗi cán bộ được phân công nội dung sinh hoạt đều chọn lựa các chủ đề phù hợp với nhiệm vụ của bản thân và của cơ quan, đồng thời qua các mẫu chuyện đều có liên hệ bản thân trong thời gian qua làm được những gì, chưa làm được những gì và đưa ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới; gắn với việc học tập sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh mỗi Phòng, Ban và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đều có đăng ký những công trình phần việc thiết thực, cụ thể và phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Nhìn chung, qua các đợt sinh hoạt học tập mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn phấn đấu nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng suy nghỉ, việc làm. Đặc biệt là nhiều cán bộ, đảng viên ý thức hơn trong việc tự giác rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong quan hệ với quần chúng; trách nhiệm hơn và mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao hơn; thực hiện tốt việc tiết kiệm trong các hoạt động của cơ quan; cán bộ, công chức cơ quan luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong chuyên môn, thẳng thắn góp ý, phê bình khi đồng nghiệp có biểu hiện sai trái. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số ít cán bộ, công chức cơ quan chuyển biến trong nhận thức và hành động còn chậm, thiếu chủ động, tinh thần tự học tập, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế.

Để phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiểu quả cao hơn. Đảng đoàn, Chi ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cần sâu sát hơn trong việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, CNVC cơ quan phải xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bài học để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Cần khẳng định rằng học tập lần này được xem là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng rãi nhằm làm cho cán bộ, CNVC cơ quan nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do đó mỗi cán bộ, CNVC cần phải có kế hoạch cá nhân làm theo Bác với các nội dung cụ thể và thiết thực hơn.

Thiết nghỉ rằng, với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua mà cán bộ, CNVC cơ quan đã nổ lực phấn đấu rèn luyện; sự đổi mới nội dung, phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Chi ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhất định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mới kể cả về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, CNVC cơ quan. Mặt khác, Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là tiền đề thực hiện giải pháp đầu tiên trong nhóm giải pháp chính trị, tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

 

Trọng Nghĩa – Ủy ban MTTQ tỉnh

 


Số lượt người xem: 3855 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày