SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
4
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 07/07/2015, 13:50

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

Hiện nay, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng lo ngại, tình trạng mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra nơi này nơi khác, số người nghiện ma túy có hành vi ngày càng liều lĩnh dễ bị kích động, lôi kéo, mua chuộc, sẳn sàng tiếp tay, tham gia vào các hoạt động mua bán ma túy, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội… tình hình người nghiện diễn biến phức tạp. Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 41/64 xã, phường, thị trấn có đối tượng ma túy (chiếm 65,06%; gồm: địa bàn trọng điểm loại II 02 địa bàn (chiếm 4,8%), trọng điểm loại III 10 địa bàn (chiếm 24,4%), loại ít phức tạp: 29 địa bàn (chiếm 70,8%)) với 575 người nghiện ma túy. Đa số người nghiện không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định và hầu hết bị xử lý hành chính về ma túy (567 người), gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xác định rõ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy là biện pháp chiến lược quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của cộng đồng và mỗi người dân, trong đó tập trung cao vào các đối tượng là thanh niên và học sinh. Để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân phòng chống ma tuý và giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện sống hoà nhập cộng đồng. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh căn cứ vào Chương trình phối hợp Thống nhất hành động của mình mà Ban Thường trực xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên tryền, vận động triển khai thực hiện Chỉ thị 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về việc “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý”kế hoạch Liên tịch số 125 ngày 18/9/2008 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh về “Phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng” và lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở hàng năm đều có xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Công an và các tổ chức thành viên về tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân về phương pháp phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Trong đó, biện pháp chính và mang lại hiệu quả nhất là tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, họp Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm, họp dân, thông báo tình hình an ninh trật tự ở địa phương, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước khu dân cư; nhất là hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy hàng năm, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai, tuyên truyền hàng trăm cuộc có hàng nghìn lượt người tham dự.  Đồng thời, gắn công tác phòng, chống ma túy với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động từng gia đình ký cam kết không có người nghiện và buôn bán trái phép các chất ma túy. Từ năm 2011-2015, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền được 2.265 cuộc có 180.985 lượt người tham dự, góp phần từng bước nâng cao ý thức của đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy ở khu dân cư. Từ năm 2011- 2015, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với ngành công an, các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan đã triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và kế hoạch Liên tịch số 125 ngày 18/9/2008 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh về “Phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng” được 2.265 cuộc với 180.985 lượt người tham dự, với nhiều hình thức phong phú mang lại hiệu quả thiết thực, phối hợp với các ngành chức năng cảm hóa số người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là 2.538 đối tượng; đưa vào cơ sở giáo dục 63 đối tượng; trường giáo dưỡng 8 đối tượng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ cho vay vốn, hỗ trợ phương tiện, cây, con giống, xây dựng nhà đại đoàn kết, giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống cho 724 đối tượng hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, điển hình một số mô hình đem lại kết quả đáng khích lệ như: “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng” tại phường 5, thành phố Bạc Liêu; Mô hình câu lạc bộ người hoàn lương, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai; Mô hình phòng chống các tệ nạn xã hội gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long; Mô hình an toàn giao thông, gắn với phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân; Mô hình Tổ tự quản dòng tộc về ANTT trong đồng bào Khmer được xây dựng ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông; Mô hình giúp đỡ phụ nữ mại dâm hoàn lương, kết hợp với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS của Hội Liên hiệp phụ nữ; Mô hình quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ở phường 5 (thành phố Bạc Liêu), thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình), xã Phong Thạnh Tây B (huyện phước Long)…. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy được nâng lên, các đối tượng được sự giúp đỡ cũng chí thú làm ăn không vi phạm pháp luật, không tái nghiện và tham gia vào các tệ nạn xã hội.. góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ năm 2011-2015, công nhận mới 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 104 khu dân cư văn hóa; 40.309 gia đình văn hóa; 461 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; 427 khu dân cư không có ma túy, mại dâm; 340 khu dân cư không sinh con thứ ba; 421 quy ước khu dân cư và tái công nhận 212 khu dân cư văn hóa giữ vững 05 năm liền. Nâng tổng số toàn tỉnh có 05/64 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 5/50 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 510/518 khu dân cư văn hóa 186.912/196.627 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,51%; 472/518 khu dân cư an toàn về ANTT, đạt 88%; 518/518 quy ước khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt và triển khai ra dân thực hiện.

Quách Kiệt


Số lượt người xem: 798 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày