SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
7
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 13/01/2017, 10:00

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tỉnh năm 2016

Sáng ngày 13/01/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ sáu (Khóa IX) mở rộng tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và hiệp thương chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017.

 

Đến dự có các đồng chí: Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Bna Dận vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Chủ trì hội nghị); đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội Nghị tổng kết công tác MTTQ năm 2016

Theo báo cáo năm 2016, hoạt động của UBMTTQVN tỉnh có nhiều chuyển biến mới, công tác đa dạng hóa các hình thức mở rộng và tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy; vai trò của MTTQ tiếp tục được nâng lên; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả; chất lượng các phong trào và các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nhân dân đồng tình hưởng ứng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã -  hội của địa phương. Đặc biệt, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tốt vai trò tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, chăm lo đời sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa,… Trong năm, toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” được trên 73 tỷ đồng, xây dựng 752 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; các cơ quan, đơn vị đã nhận giúp đỡ và trao phương tiện sản xuất cho 4.060 hộ nghèo, với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng, góp phần giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2016.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới, gắn với thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh phát triển du lịch và tập trung nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Trong năm 2016, phối hợp với Ban Chỉ đạo bình xét 07 xã văn hóa nông thôn mới, 02 phường đạt chuẩn văn minh đo thị; 1.372 hộ gia đình văn hóa. Nâng tổng số đã công nhận được 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 17/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 193.121/196.400 gia đình đạt chuẩn văn hóa và 518/518 quy ước khu dân cư.

Hội nghị cũng đã hiệp thương chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 và hiệp thương cử bổ sung 04 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh (khóa IX), nhiệm kỳ 2014 -2019 và kết nạp Hội cựu tù binh - tù chính trị tỉnh Bạc Liêu vào tổ chức thành viên.

 

Đ/c Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái nhấn mạnh: Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế còn khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu, góp phần triển khai thực hiện đạt và vượt 13 tiêu chí theo kế hoạch phát triển – kinh tế của tỉnh đề ra trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ các cấp. Năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV;

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác giám sát cơ quan Nhà nước. Qua đó, tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền, để có giải pháp phù hợp theo yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.

- Mặt trận Tổ quốc cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Các cấp ủy, chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi để  Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc.

- Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, trong đó có các tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức những hoạt động thiết thực tham gia công tác giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo tự vươn lên thoát nghèo, chống tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và công đồng.

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của công đồng nhằm phối hợp tham gia hòa giải dứt điểm các tranh chấp trong bộ phận nhân dân; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, gắn với đẩy mạnh giáo dục đạo đức xã hội, tuyên truyền và tôn vinh, đề cao giá trị cao đẹp của tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm Nhà nước với công dân, công dân với Nhà nước.

Dịp này, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị hoàn thành (xuất sắc toàn diện và xuất sắc) nhiệm vụ, 05 Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 475 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày