SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
5
9
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 08/12/2017, 14:55

Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp cuối năm 2017

 

Ngày 05/12/2017 kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa IX chính thức khai mạc. Ông Bùi Tấn Bảy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng thông báo một số tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và đề xuất một số vấn đề mà cử tri ở các địa phương trong tỉnh quan tâm.

Trước hết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và xác định những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh vừa trình bày. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ sự thống nhất cao với những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến thuận lợi, khó khăn, thách thức đem xen. Mặt trận Tổ quốc chia sẽ và đánh giá cao sự quản lý, điều hành có hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh và hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh, có thể đánh giá khái quát rằng: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 24.188 tỷ đồng, tăng 6,5 % so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 37,5 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là công tác đảm bảo An sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc; công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Về tình hình các tầng lớp nhân dân: Nhân dân phấn khởi với các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh nhà đó là tổ chức thành công hội nghị APEC tại thành phố Đà Nẵng; những thành tựu kinh tế - văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh của tỉnh qua 20 năm tái lập (01/01/1997 - 01/01/2017) và sự kiện tỉnh nhà đăng cay tổ chức lễ hội Văn hóa, Thể thao và  Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ. Đồng thời, nhân dân cũng đồng thuận cao với các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước, của tỉnh, quan tâm chăm lo người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo; các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, trong năm 2017 trước tác động của nền kinh tế thế giới và khu vực, tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh, tình hình biển đông, làm cho một bộ phận nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước những khó khăn thách thức mới như hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên một số lĩnh vực của tỉnh còn thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số mặt hàng nông sản thực phẩm do nông dân  làm ra bị rớt giá; tình hình biến đổi khí hậu, mưa bão, xâm nhập mặn, thủy triều dâng; sạt lỡ kè Gành Hào, kè Nhà Mát làm hư hại nghiêm trọng các công trình hạ tầng, tài sản và đời sống của một bộ phận nhân dân. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; về tình hình giải quyết việc làm cho người lao động; tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra trên địa bàn của tỉnh. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm theo dõi việc Trung Quốc tăng cường bồi đắp, trang bị vũ khí quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc lấn chiếm trái phép, vi phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đi ngược lại luật pháp quốc tế… Những vấn đề trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội: tham gia xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả khá tốt; tình hình các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh tiếp tục ổn định, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với những hoạt động trên, đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo trong tỉnh làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng hơn. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Những công việc được thực hiện nổi bật là đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ra quân và thực hiện năm Dân vận khéo tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, được nhân dân địa phương đồng thuận và phấn khởi. Phối hợp chặt chẻ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành chức năng của tỉnh, trong công tác tiếp xúc cử tri, phối hợp giám sát và đối thoại với nhân dân; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc huyện, thị , thành phố phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc bầu cử Trưởng Khóm, Ấp nhiệm kỳ 2017 - 2020 đạt kết quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đều hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Phát huy hiệu quả vai trò của Ban Công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, “Nhóm tiêu biểu”, tham gia giám sát và hòa giải ở cơ sở. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được dư luận xã hội đồng tình. Tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật nhà nước, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức phát động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, vận động “Quỹ vì người nghèo” cơ bản đạt yêu cầu, tổ chức phân bổ, hỗ trợ cho các địa phương trong tỉnh trên 15,7 tỷ đồng để khắc phục thiên tai, xây nhà Đại đoàn kết, nhà theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, quà cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ trọng của các tôn giáo và đồng bào dân tộc. Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc, các tỉnh Nam Trung bộ bị bão lũ, giúp đồng bào các tỉnh khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội”. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, của Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết 02 về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV); gắn với triển khai thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được ấn tượng đẹp trong các tầng lớp nhân dân… Đó là tình hình các tầng lớp nhân dân và những nét hoạt động chính của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và cũng là những việc làm cụ thể trong việc tham gia xây dựng chính quyền  năm 2017.

Tại kỳ họp này, ngoài những nội dung mà chúng tôi vừa thông báo đến các vị đại biểu về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn phản ánh và đề xuất thêm một số vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Thứ nhất, về lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Cử tri tiếp tục phản ánh, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng quan có kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn, thủy triều dâng, sạt lỡ kè đê biển, bờ bao rừng phòng hộ để nhân dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Hàng năm có kế hoạch nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng, sửa chữa, gia cố các cống, đập ngăn mặn, điều tiết nước một cách khoa học, kịp thời, phù hợp với vùng Bắc Quốc lộ giữa sản xuất trồng lúa và nuôi tôm, tạo điều kiện cho người dân sản xuất chủ động, hạn chế thiệt hại. Đối với những địa bàn giáp ranh tỉnh Cà Mau như Định Thành, An Phúc của huyện Đông Hải, chính quyền, ngành chức năng địa phương cần quan tâm, phối hợp với tỉnh Cà Mau thống nhất thời gian cải tạo ao đầm nuôi tôm cho phù hợp, đồng loạt để không ảnh hưởng môi trường, nguồn nước, đảm bảo năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản của người dân 2 xã này.

Tỉnh cần có giải pháp ổn định giá cả hàng hóa, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của người dân. Mặt khác cần xem xét nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng hàng hóa nông sản, thực phẩm của nông dân làm ra như: Heo hơi, cá sấu, trăn, dê, rau củ quả rớt giá liên tục, trong khi giá đầu vào như thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản không giảm, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, thu nhập của người dân. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hộ kinh doanh, mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc nuôi trồng thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm kém chất lượng nhằm hạn chế thấp nhất hàng giả, hàng nháy, góp phần giảm thiệt hạn cho người dân, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi người trực tiếp sản xuất.

Thứ hai, về giao thông: Cử tri trong tỉnh đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống cầu đường góp phần tích cực cho việc đi lại, giao lưu, vận chuyển, trao đổi hàng hóa phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay còn khá nhiều tuyến đường, cầu trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư hoặc đã đầu tư nhưng đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Bà con cử tri tiếp tục phản ánh và kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa, sớm xem xét quy hoạch, đầu tư và sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu, đường; trước mắt, nên ưu tiên đầu tư cầu và những tuyến đường, đoạn đường giao thông bức xúc nhất để phục vụ việc đi lại, sản xuất, buôn bán cho người dân

Thứ ba, về linh vực môi trường: Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay tiếp tục diễn ra ở một số Công ty, Xí nghiệp, Cơ sở sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn, cả thành thị và nông thôn đều sả thẳng ra sông; tình trạng xã, dứt rác, xác động vật chết bừa bãi xuống sông ngày càng phổ biến làm ô nhiễm nguồn nước. Mặt khác các bãi rác tập trung không được xử lý hóa chất, bị bốc mùi hôi làm ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bà con cử tri kiến nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý mạnh các trường hợp vi phạm gắn với công tác tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà có ý thức bảo vệ môi trường. Mặt khác có chính sách hỗ trợ hoặc hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi gia súc, xây dựng hầm Bioga, không vứt rác, xác động vật chết xuống sông, ao đìa mà phải thiêu hủy, chôn lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường chung

Thứ tư, vệ sinh An toàn thực phẩm: Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng sử dụng các loại hóa chất tẩm, ướp bảo quản thực phẩm; bơm, chích tạp chất vào con tôm, An toàn vệ sinh tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm; hàng hóa, bánh, kẹo, trà, mứt…kém chất lượng cũng đang là vấn đề bức xúc đặt ra. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm những cơ sở mua bán, giết mổ, kinh doanh không bảo đảm vệ sinh An toàn thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng, nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả sức khỏe cộng đồng.

Thứ năm, những vấn đề đặt ra của cử tri: Tại kỳ họp này các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn đặt ra khá nhiều vấn đề trên các lĩnh vực, như: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã được đầu tư; xem xét lắp đặt một số cống thoát nước để tháo úng; về cung cấp nước sạch, về điện; đầu tư, sửa chữa các di tích lịch sử văn hóa đã bị hư hỏng xuống cấp; việc dạy thêm của giáo viên; nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và ấp, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ ấp; nâng mức đầu tư xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở trái phép, nhà ở lấn chiếm đất đê Quốc phòng; hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng; phân bổ vốn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 2085 của TTCP… Đa số những vấn đề này đã được UBND tỉnh trả lời bằng văn bản trước Cử tri thời gian qua. Tuy nhiên trên thực tế, trong quá trình triển khai thực hiện những vấn đề này cũng còn chậm, cho nên Cử tri tiếp tục đặt lại vấn đề, đây cũng là một thực tế khách quan, cần phải được quan tâm giải quyết cụ thể.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị, sau mỗi kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có biện pháp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, Ngành, từng địa phương phân loại và xác định rõ ràng, cụ thể từng vấn đề một để đưa vào kế hoạch thực hiện. Còn những công việc chưa thật sự bức xúc, mặc dù cử tri có đặt ra nhưng chưa có khả năng thực hiện thì các vị đại biểu dân cử và các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cụ thể để cử tri và nhân dân chia sẽ.

Tuyết Mai – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 376 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày