SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
4
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 18/01/2018, 08:55

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tỉnh năm 2017

Sáng ngày 17/01/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ tám (Khóa IX) mở rộng tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và hiệp thương chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương (thứ hai từ trái sang)

gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017

 

 Theo báo cáo năm 2017, hoạt động của UBMTTQVN tỉnh có nhiều chuyển biến mới, công tác đa dạng hóa các hình thức mở rộng và tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy; vai trò của MTTQ tiếp tục được nâng lên; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả; chất lượng các phong trào và các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nhân dân đồng tình hưởng ứng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã -  hội của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác  Mặt trận năm 2017

MTTQ Việt Nam các cấp phát huy tốt vai trò tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, chăm lo đời sống của nhân dân; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa,… Trong năm, toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” trên 90 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 816 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 10 tỷ 214 triệu đồng; thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” do Mặt trận Trung ương phát động và Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2017 của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, đã trao vốn, con giống, cây giống và phương tiện sản xuất cho 4.825 hộ nghèo, số tiền trên 15,677 tỷ đồng. Kết quả, năm 2017 giảm 7.099/4060 hộ, đạt 174% kế hoạch đề ra, góp phần giảm 3% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đã hiệp thương chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 và hiệp thương cử bổ sung 04 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (khóa IX), nhiệm kỳ 2014 -2019 và kết nạp Hội cựu Giáo chức tỉnh Bạc Liêu làm thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh: Năm 2017, mặt dù tình hình kinh tế còn khó khăn, nhưng với sự nổ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tăng 6,5% so với năm 2016. Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; QPAN được giữ vững và tăng cường…

Năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bí thư Tỉnh ủy-Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017

1. Trước hết, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về NQĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác giám sát cơ quan Nhà nước. Qua đó, tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền, để có giải pháp phù hợp theo yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân.

3. Mặt trận Tổ quốc cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, đây là một trong những hoạt động chủ yếu nói lên tính dân chủ và quyền lực thuộc về nhân dân của chế độ ta.

4. Từ trong thực tiễn giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân cho thấy mối quan hệ trong bộ phận không nhỏ nhân dân đã có sự thái hóa, tình làng nghĩa xóm không còn được tốt như trước đây, thậm chí trong nội bộ ruột thịt một gia đình có những tranh chấp mà đáng lý ra không nên có. Trong khi đó, công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn hạn chế, nên mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, trong nội bộ gia đình cứ thế mà phát sinh, phát triển từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp, đến khi tới cơ quan Nhà nước thì mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, khó có thể giải quyết.

5. Thời gian tới, đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, trong đó có các tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức những hoạt động thiết thực tham gia công tác giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo tự vươn lên thoát nghèo, chống tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và công đồng. Trước mắt, nhân Tết nguyên đán Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, người có công và người nghèo, cận nghèo vui xuân đón Tết.

6. Triển khai các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024: Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp mình. Chủ động khảo sát thực tiễn và tổ chức tổng kết các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo chính trị và Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X. Tiến hành rà soát nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X. Đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Dịp này, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ, 07 Bằng khen cho các đơn vị, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh

 

 

 


Số lượt người xem: 317 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày