SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
7
0
8
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 04/06/2018, 08:25

Kết quả 03 năm triển khai thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền

 

Trên cơ sở Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT, Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 30/KH-MTTQ-BTT ngày 18/8/2015 về thực hiện Đề án. Đồng thời, phối hợp triển khai đạt một số kết quả sau:

- Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng trên 1.500 phóng sự, tin, bài, gương điển hình tiêu biểu trong các Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân. Cụ thể: là phản ảnh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tình hình biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội; tình hình biển, đảo…

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh (phát mỗi tháng 01 kỳ).

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhất là về chất lượng, tin, bài, ảnh hoạt động. Kết quả, trong 03 năm qua Ban Biên tập Cổng đã cộng tác đăng, tải trên 438 tin, bài, ảnh hoạt động; nội dung chủ yếu là các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

- Công tác thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện khá tốt; đồng thời, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết tốt những yêu cầu bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, từ đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đúng định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu.

- Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án đến nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt, cốt cán gồm 65 người (Trong đó: Cấp tỉnh 28; cấp huyện 25; cấp xã 13).

Tuy nhiên, trong việc triểm khai thực hiện đề án vẫn còn những khó khăn:

- Việc phối hợp tổ chức thực hiện Đề án ở một số nơi vẫn còn nhiều lúng túng, nhất là ở cơ sở.

- Việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh còn hạn chế trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin.

- Hệ thống trang thiết bị, máy móc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Đề án; cán bộ làm công tác tuyên giáo ở một số cơ sở ít được tập huấn chuyên ngành, ít được đào tạo bồi dưỡng sâu về kỹ năng, nghiệp vụ như: kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng nói, kỹ năng xây dựng các hoạt động truyền thông, kỹ năng tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin… Do đó, ít nhiều cũng làm hạn chế phần nào trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 156 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày