SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
6
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 16/07/2018, 10:25

MTTQ với công tác giảm nghèo

 

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng thực hiện. Từ nguồn quỹ này đã tổ chức đi thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và một số gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh…Kết quả, vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” được trên 40,9 tỷ đồng; trong đó quỹ “Vì người nghèo” được 466  triệu đồng (Cấp tỉnh 334 triệu  đồng, cấp huyện 132 triệu đồng), tỉnh đã xuất quỹ hỗ trợ xây dựng 46 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá mỗi căn 25 triệu đồng, với tổng số tiền trị giá 01 tỷ 150 triệu đồng. Đồng thời, chuyển kinh phí đối ứng hỗ trợ 803 căn nhà cho các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 33 của Thủ tướng chính phủ được phê duyệt năm 2017, với tổng số tiền 02 tỷ 409 triệu đồng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng 852 phần quà, 830 kg gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…với tổng số tiền trên 1,309 tỷ đồng. Tổ chức thăm tặng quà cho 40.579 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; 35.520 hộ nghèo, 30.799 hộ cận nghèo, người cao tuổi và một số đối tượng khác…với 109.977 phần quà, với tổng số tiền trị giá trên 28 tỷ 306 triệu đồng (Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp vận động các tổ chức và cá nhân, các tôn giáo trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tặng 5.159 phần quà, trên 89 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…Với tổng trị giá số tiền trên 2,5 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” do Mặt trận Trung ương phát động và Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018 của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh. Kết quả, nhận giúp đỡ hộ nghèo, đến nay toàn tỉnh đã trao vốn, phương tiện sản xuất cho 3.597/7.000 hộ, đạt 51,3%, số tiền trên 8,57 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc hiệp thương với các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh giúp đỡ trao vốn, con giống, cây giống và phương tiện sản xuất cho 632 hộ nghèo.

Tuy nhiên, thực tế đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Vì vậy 6 tháng còn lại của năm 2018 phải tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên tổ chức những hoạt động thiết thực tham gia công tác giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, chống tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng. Đồng thời, phải tăng cường huy động nguồn lực toàn xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ hộ góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo nghèo theo kế hoạch đề ra, nhất là, Tổ chức có hiệu quả “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2018 và “Tết vì người nghèo” năm 2019 gắn với vận động toàn xã hội ủng hộ quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội”, đồng thời phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo về vốn, vật tư, cây, con giống, phương tiện sản xuất…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


Số lượt người xem: 95 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày