SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
8
9
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 20/07/2018, 08:10

Vĩnh Lợi sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

 

Sáng ngày 16/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 14 (khóa XI) sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và hiệp thương chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự hội nghị có đồng chí  Trần Diền  - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban tổ chức – Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Nguyễn Cao Thắng – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

thông qua dự thảo báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện, đồng thời mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong xã hội việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Toàn huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” và “An sinh xã hội” hơn 2 tỷ đồng, triển khai xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng, 30 căn nhà cho hộ nghèo, thông báo xây dựng 312 căn, sửa chửa 56 căn, xây dựng 03 căn nhà đại đoàn kết.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, sự đồng lòng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với những chủ trương của các cấp ủy Đảng và giải pháp của chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác triển khai thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên  cạnh đó, hội nghị cũng đã thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban mật trận tổ quốc Việt Nam huyện 6 tháng cuối năm 2018 và triển khai kế hoạch Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mật trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát  biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó bí thư thường trực huyện ủy đã khích lệ và biểu dương những thành tích đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: cần tăng cường công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình trong nhân dân, trong tôn giáo, dân tộc; Triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị của đảng; tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác vận động quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội; Tập trung hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận các xã, thị trấn. 

Anh Thư – Vĩnh Lợi


Số lượt người xem: 181 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày