SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
2
6
1
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Bảy, 31/08/2019, 07:25

Mặt trận Tổ quốc với phong trào xây dựng nông thôn mới

 

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 là cả một chặng đường thể hiện sự quyết tâm của Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà với sự nỗ lực, chung sức, chung lòng, đóng góp sức người, sức của, của xã hội. Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 – 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam  từ tỉnh đế cơ sở đã phối hợp, tổ chức triển khai tuyên truyền được 15.572 cuộc có 623.856 lượt người dự, vận động hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình nông thôn mới đạt 97,5%; xây dựng được 118 cổng chào, 107 cụm pano, 645 băng rol, phát 47.000 tờ rơi tuyên truyền, 75.000 tờ đăng ký hộ gia đình nông thôn mới, nêu gương người tốt việc tốt được 1.921 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng... Qua đó, phát huy vai trò tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã làm cho người dân hiểu sâu hơn về ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao và tự nguyện đóng góp sức người, sức của, của nhân dân để xây dựng đường làng, ngõ xóm, hiến đất xây dựng công trình công cộng như: Lộ giao thông, Cầu nông thôn, Nhà văn hóa ấp, Trường học, Trạm y tế, làm hàng rào… với diện tích trên 1.645.262 m­­­­2,  xây dựng hoàn thành 2.424 tuyến đường giao thông nông thôn, nâng cấp hơn 160 công trình đường đất đen với chiều dài 315,139 km, xây dựng mới 638 cây cầu, sửa chữa 121 cây cầu nông thôn; 138.926m hàng, hơn 3.000 ngày công lao động; xây dựng hàng chục nghìn mét bờ kè khu Trung tâm huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng; nạo vét các tuyến kênh thủy lợi bị bồi lắng được hơn 3.507 công trình đảm bảo chủ động nước phục vụ sản xuất, chiều dài gần 2.439.833m với tổng số tiền 230,667 tỷ đồng; công nhận mới 03 xã đạt chuẩn văn hóa; 05 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 19/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 21/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 38 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 104 khu dân cư văn hóa; 42.511 gia đình văn hóa; 461 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; 427 khu dân cư không có ma túy, mại dâm; 340 khu dân cư không sinh con thứ ba; 421 quy ước khu dân cư và tái công nhận 212 khu dân cư văn hóa giữ vững 05 năm liền. Nâng tổng số toàn tỉnh có 07/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị, đạt 46,66%; 19/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 38,77%; 516/518 khu dân cư văn hóa, đạt 99,61%; 192.662/201.989 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,76%; 472/518 khu dân cư an toàn về ANTT, đạt 88%; 06/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 38 khu dân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 21/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 518/518 quy ước khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và triển khai ra dân thực hiện, đạt 100%; 7/49 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 19/49 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 02/49 xã đạt 5 – 9 tiêu chí; vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 55,712 tỷ đồng, xây dựng 1.619 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 465 căn nhà cho các gia đình chính sách, tổ chức họp mặt, thăm hỏi tặng quả cho 86.775 gia đình chính sách với số tiền 28,498 tỷ đồng, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và Thương binh 1/4 và 2/4 đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng…Về giáo dục: có 49/49 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, có học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học với tỷ lệ trên 80%; 48/49 xã đạt tiêu chí; Về y tế: được quan tâm ưu tiên đầu tư, đến nay có 100% trạm y tế đề có Bác Sỹ; người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 84%, 47/49 xã đạt tiêu chí;  Về văn hóa: Tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình xây dựng “Cụm gia đình văn hóa tiêu biểu” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay 414/414 ấp (trong 49 xã) đạt chuẩn văn hóa (đạt 100%), có 49/49 xã đạt tiêu chí; xây dựng được 107 trạm cấp nước tập trung, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%, tỷ lệ hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh đạt 64% và tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 58%; xây dựng được 20 công trình cấp nước nông thôn, 04 công trình thoát nước, xây dựng 05 nghĩa trang nhân dân, 03 lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên nhằm giải quyết giảm thiểu môi trường ở khu vực nông thôn; 02 bải rác tập trung khu dân cư; 516/518 khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường theo tiêu chí; có 26/49 xã đạt tiêu chí về môi trường. Về an toàn vệ sinh thực phẩm: Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn đề có giấy cam kết bảo vệ môi trường, luôn giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng; phối hợp với các ngành chức năng cảm hóa số người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là 4.365 đối tượng; số người tiến bộ 2.968 người; có 422 khu dân cư không phát sinh tội phạm; 357 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy; có 243 khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đưa vào cơ sở giáo dục 263 đối tượng; trường giáo dưỡng 38 đối tượng, tạo điều kiện giúp đỡ cho vay vốn, hỗ trợ phương tiện, cây, con giống, xây dựng nhà đại đoàn kết, giải quyết việc làm, tăng thu nhập kinh tế gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống cho 1.437 đối tượng hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 4,05 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thành lập được 469 Tổ tự quản về ATGT  với 2.345 thành viên; 169.806/201.989 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đạt 84,06%; công nhận được 461 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; 427 khu dân cư không có ma túy, mại dâm…Xây dựng nhiều mô hình tự quản cộng đồng đem lại kết quả đáng khích lệ, điển hình như: Mô hình Tổ nhân dân tự quản có 3.609 tổ với 64.869 thành viên; Mô hình Tổ hòa giải cơ sở có: 64 Hội đồng với 704 thành viên; 518 tổ hòa giải với 3.109 thành viên; Mô hình Bảo vệ dân phố: có 15 Ban bảo vệ dân phố với 108 tổ, 544 thành viên; mô hình Đội dân phòng: 413 đội, 2.645 thành viên; Mô hình Cổng an ninh trật tự; Mô hình bến xe Hon đa tự quản; Tổ tự quản dòng tộc; Mô hình đan đát Trúc xanh, ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông; mô hình nuôi dê, ấp Bình Tốt, Bình Thạnh A, Vĩnh Phú Tây; Mô hình “Nuôi rắn ri tượng”, ấp 1A, xã Phong Thạnh Tây A; mô hình nuôi bò giống, ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) (xã Phong Thạnh Tây, thị xã Gía Rai); Mô hình “Nuôi gà thả vườn”, ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông; Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, chi hội phụ nữ các ấp, xã, thành phố Bạc Liêu; Mô hình “Nuôi cua đinh thương phẩm” ấp Thành Thưởng, ấp Văn Đức A, Văn Đức B,  xã An Trạch, huyện Đông Hải; Mô hình “Nuôi tôm khép kín” với phương pháp vi sinh; ”; Mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Mô hình “Tổ hợp tác phát triển kinh tế”; Mô hình “Giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”; Mô hình “Giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT”; Mô hình “Tổ tự quản về ANTT trong phật tử”; Mô hình “cổng an ninh trật tự”…. với tổng số 175 loại mô hình tự quản cộng đồng. Trong đó, nỗi bật nhất và cũng là điểm nhấn thể hiện vai trò nổi bậc của MTTQ các cấp trong tỉnh trong những năm qua là việc chủ trì phối hợp triển khai xây dựng mô hình điểm “ấp nông thôn mới kiểu mẫu”  gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức giám sát được 6.298 buổi giám sát; Tổ chức phản biện được 344 buổi, vận động bằng nhiều nguồn lực khác nhau từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp quỹ “Vì người nghèo – An sinh xã hội” được trên 968 tỷ đồng (trong đó quỹ “Vì người nghèo” được 115,72 tỷ đồng), xây dựng 7.750 căn nhà đại đoàn kết, nhà theo Quyết định 167 và 67, Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở . Đặc biệt, phát động phong trào đến cán bộ, đảng viên, cơ quan, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, giúp đỡ, trao phương tiện sản xuất, cây con giống cho hộ nghèo, cận nghèo cho 27.666 hộ nghèo, cận nghèo trị giá trên 79,917 tỷ đồng nhằm giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2010, toàn tỉnh Bạc Liêu, tỷ lệ hộ nghèo còn 36.054 hộ, (chiếm 18,64%); cận nghèo 21.944 hộ, (chiếm 11,35%). Cuối năm 2018, còn 4,30% hộ nghèo (8.818 hộ nghèo), 5,58% hộ cận nghèo (11.458 hộ cận nghèo). Những địa phương tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đều đạt kết quả cao: thấp nhất là 91%, cao nhất 98%;  không hài lòng chiếm từ 2-4 %, ý kiến khác chiếm chưa tới 0,5 - 2%. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức từ trong nội bộ đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung về chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Thực hiện có hiệu quả về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, quy ước khu dân cư, xã phường, thị trấn văn hóa và đô thị văn minh; vận động mọi nguồn lực đầu tư, cải tạo, làm chuyển biến một bước hạ tầng cơ bản ở cấp xã, nâng cao đời sống người dân, cải thiện sự hưởng thụ của người dân ở khu vực nông thôn cả vật chất lẫn tinh thần; giảm dần khoảng cách thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn…Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình ở khu dân cư giúp nhau giảm nghèo bền vững, mô hình tự quản về an toàn giao thông; tự quản về phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội…ở địa bàn xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với các ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ chăm lo về nhà ở, vốn, phương tiện sản xuất cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc Khmer nghèo… ở các xã nghèo, xã còn gặp nhiều khó khăn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; Phối hợp với các ngành, các cấp giúp đỡ tạo điều kiện về công ăn, việc làm cho những đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng dân cư giúp họ trở thành người tốt sống có ích cho xã hội, gắn với nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.                                                                                                                                                                       

Minh Hảii


Số lượt người xem: 15 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày