SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
2
2
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 22/05/2013, 07:15

MTTQ Việt Nam huyện Phước Long làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT

 

Thực hiện Công văn số 486 ngày 12/4/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện đăng ký, cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kế hoạch liên tịch số 125 ngày 01/11/2013 giữa Ban an toàn giao thông huyện với Công an huyện và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về  xây dựng khu dân cư điểm tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban an toàn giao thông và Công an huyện, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hoạt động của các Nhóm tiêu biểu, các tổ tự quản về an toàn giao thông ở địa bàn khu dân cư, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trong việc gương mẫu chấp hành Luật lệ giao thông, đồng thời tổ chức tuyên truền sâu rộng từ nội bộ đến các tầng lớp nhân dân, thông qua việc lồng ghép vào các cuộc họp tổ, họp nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội của các đoàn thể, các cuộc lễ hội của đồng bào; tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật giao thông, thực hiện Quy ước khu dân cư, trong đó có tiêu chí quy định “ Mỗi thành viên trong gia đình không vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kể cả đường bộ và đường thủy”, kết quả đã tuyên truyền được 130 cuộc, có trên 5.900 lượt người dự. Qua đó, thành lập được 42 tổ tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi tổ có từ 5-7 thành viên. Nhìn chung, từ khi được thành lập đến nay các tổ tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa bàn khu dân cư hoạt động có hiệu quả, góp phần đáng kể làm dừng, làm giảm các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khu dân cư. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban an toàn giao thông và Công an huyện, đã chọn khu dân cư ấp Huê II xã Vĩnh Thanh làm điểm tổ chức lễ ký cam kết về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sau đó tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình ra 100% khu dân cư trong toàn huyện đăng ký “ Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Ban hường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên cả hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở.

Minh Sét – MTTQ huyện Phước Long


Số lượt người xem: 985 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày