SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
2
1
8
6
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 24/03/2016, 09:55

Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Mặt trận năm 2016

 

Trên cơ sở Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT về hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Công tác đối ngoại nhân dân

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị “Về hội nhập quốc tế”; về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với tinh thần kiên quyết đấu tranh hoà bình bảo vệ chủ quyền quốc gia và thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (Viết tắt là DOC) và Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 12/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần mở rộng sự hợp tác hữu nghị với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ, nhằm góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước và tỉnh nhà.

- Tăng cường tuyên truyền về chương trình hợp tác, bản ghi nhớ chương trình hợp tác với các tổ chức Mặt trận của các nước như: Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Hiệp hội Nhân dân Singapore và Thông cáo chung xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, tuyên truyền về tinh thần dân chủ và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tham gia tìm hiểu, mở rộng hợp tác với các tổ chức nhân dân các nước trong khối ASEAN, trao đổi kinh nghiệm công tác nhân dân tham gia quản lý xã hội, nhân dân tham gia quản lý cộng đồng; phối hợp tiếp đón các đoàn đại biểu quốc tế về thăm, làm việc ở địa phương; tổ chức vận động các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

- Chuẩn bị các điều kiện phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

2. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; tăng cường nhiều hình thức động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn lực trí tuệ, kinh tế tham gia thiết thực các chương trình an sinh xã hội do các cấp, các ngành trong tỉnh phát động. Đồng thời, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân để tập hợp đề xuất kiến nghị trong việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với thực tiễn.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan báo, đài tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp, thông qua thân nhân của việt kiều bằng tuyên truyền trực tiếp nhân các lần gặp gỡ họp mặt việt kiều do địa phương tổ chức hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân ở các nước; thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, tuyên truyền về thành tựu đổi mới của đất nước nói chung, của tỉnh nhà nói riêng, vận động hỗ trợ nâng cao địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp triển khai các hoạt động liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu và các hoạt động thiết thực khác nhân dịp bà con người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương đón Tết. Đồng thời, quan tâm đề xuất với chính quyền có các hình thức khen thưởng phù hợp để kịp thời ghi nhận, động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Để triển khai có hiệu quả, nhất quán các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận cần có sự phối hợp các ban, ngành để thống nhất hành động một cách chặt chẽ, thường xuyên; đồng thời, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm tạo nên tinh thần đoàn kết thống nhất trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Minh Sơn, CVP UBMTTQVN tỉnh


Số lượt người xem: 1220 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày