SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
7
7
Tin hoạt động Thứ Sáu, 03/07/2015, 08:35

Vai trò MTTQ phối hợp triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 

Sau khi được tiếp thu, quán triệt Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh tổ chức triển khai quán triệt và ký kết Chương trình phối hợp số 31/CTrPH-MTTQ-CA ngày 20/2/1014 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tỉnh phối hợp triển khai tuyên truyền lồng ghép Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 11-/CT/TU ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng củng cố thế trận An ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người… đã tổ chức triển khai, tuyên truyện vận động được 987 cuộc, có 82.907 lượt người tham dự. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về an ninh trật tự, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác góp phần cùng cấp ủy, chính quyền kịp thời đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…Kết quả, trong 02 năm (2013-2015) Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên cảm hóa giáo dục trước cộng đồng 1.031 đối tượng gây rối trật tự, tham gia hòa giải ở cơ sở 302 vụ, hòa giải thành 233 vụ, đạt tỷ lệ 77,15%.… Ngoài ra, thông qua công tác tuyên truyền vận động, xây dựng lực lượng nòng cốt đã cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nhằm giúp cho Mặt trận Tổ quốc báo cáo và phản ánh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo tốt công tác giải quyết, xử lý có hiệu quả về tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình hình phức tạp gây mất an ninh trật tự và các loại tội phạm. Mặt khác, xem việc xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nội dung quan trọng trong việc xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm, vào dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư. Qua đó, đã góp phần cùng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đến nay đã công nhận được 03/14 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị, đạt 21,42%; 08/50 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 16%; 511/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, đạt 98,64%; 189.511/195.294 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá, đạt 97,03%; 518/518 quy ước khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt và triển khai ra dân thực hiện; 53/518 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, từ năm 2013 - 2015 đã vận động các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đóng góp “Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội” được 371.869 tỷ đồng, (trong đó “Qũy vì người nghèo” là 57.396 tỷ đồng); xây dựng 362 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; sửa chữa 30 căn; nhận đỡ đầu và hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động, trao phương tiện sản xuất cho 13.987 hộ nghèo trong toàn tỉnh với tổng số tiền là 50,595 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hộ nghèo và đóng góp xây dựng công trình: khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 hộ nghèo, sửa chữa các tuyến lộ bê tông dài 12.830 km, xây dựng 02 cây cầu bê tông , 100 cây nước ngầm cho hộ nghèo,… tổng trị giá hơn 12,055 tỷ đồng; xây dựng 292 căn nhà tình nghĩa, sữa chữa 23 căn, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp lễ 22/7, tết nguyên đán hàng năm trên 52.991 suất quà, trị giá trên 50 tỷ đồng…, ngoài việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương về an ninh trật tự còn tập trung vận động nhân dân xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phong trào phát triển một cách toàn diện và bền vững như: Mô hình giúp đỡ phụ nữ mại dâm hoàn lương, kết hợp với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS  Hội Liên hiệp phụ nữ đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng cho các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương vay để có điền kiện buôn bán làm ăn sinh sống góp phần cải thiện đời sống tái hòa nhập cộng đồng dân cư; mô hình quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ở phường 5, thị trấn Hòa Bình, xã Phong Thạnh Tây B, chính quyền và các đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng và vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ phương tiện sản xuất, vốn buôn bán nhỏ cho 06 đối tượng nghiện ma túy hoàn lương có cuộc sống ổn định, từ bỏ ma túy hoàn toàn, chăm lo cuộc sống gia đình vươn lên thoát nghèo; mô hình tổ tự quản dòng tộc về an ninh trật tự ở ấp Giồng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông và ấp Vĩnh Lộc xã Vĩnh Phú Đông với 09 họ tộc, 946 thành viên. Hoạt động của tổ tự quản dòng tộc là tuyên truyền, vận động dòng họ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những quy định của địa phương; tự giải quyết những tranh chấp bất hòa trong dòng họ, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; mô hình tự quản về an toàn giao thông gắn với việc phát động đăng ký khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết quả thành lập được 469 tổ tự quản về ATGT  với 2.345 thành viên, 169.806/196.627 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đạt 86,35% các tổ tự quản này đã tuyên truyền, vận động hộ gia đình có sử dụng phương tiện tham gia giao thông, giáo dục, quản lý bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 09 của Chính phủ; Đề án 01-138 của Chính phủ về công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội khác lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quy ước khu dân cư; Chương trình phối hợp số 31 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 1820 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phê duyệt Dự án 6 “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015”; kế hoạch phối hợp số 97 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Công an tỉnh về thực hiện Dự án 6; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Qũy “Vì người nghèo" để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng hoàn lương và tạo công ăn vệc làm cho họ tại địa phương, xây dựng nhà đại đoàn kết và hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây con giống; Với phương châm lấy phòng ngừa là cơ bản, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền đẩy lùi và ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình từng bước góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Cũng cố, duy trì chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình chỉ đạo điểm hiện có, mặt khác tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình hoạt động trên địa bàn với từng nội dung khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; đưa nội dung phòng chống tội phạm vào thực hiện quy ước khu dân cư, gắn với đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, gia đình và khu dân cư an toàn về an ninh trật tự...; Phối hợp tuyên truyền rộng rải trong quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của các gia đình trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống tội phạm và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bằng việc quản lý, giáo dục người thân, con em ngay từ trong gia đình. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng dân cư… trong vận động, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội khác gắn với thực hiện Thông tri số 17 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

Gia Minh


Số lượt người xem: 5532 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày