SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
8
4
Tin hoạt động Thứ Sáu, 14/07/2017, 09:10

Thông báo Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khai mạc kỳ họp lần thứ 4, kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, cũng là kỳ họp có tính tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng thông báo một số tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và đề xuất một số vấn đề mà cử tri ở các địa phương trong tỉnh quan tâm.

Trước hết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân tỉnh vừa trình bày. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ sự thống nhất cao với những kết quả đã đạt được trên một số lĩnh vực, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chia sẻ và đánh giá cao sự quản lý, điều hành có hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh và hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh. Có thể đánh giá khái quát rằng: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 10.426 tỷ đồng, tăng 6,3 % so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác an sinh xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc được đảm bảo; công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về tình hình các tầng lớp nhân dân: Nhân dân phấn khởi trước thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh qua 20 năm tái lập (01/01/1997 - 01/01/2017). Đồng thời, cũng đồng thuận cao với các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quan tâm chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, và hộ nghèo, cận nghèo; các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân; của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước những khó khăn thách thức mới, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên một số lĩnh vực của tỉnh còn thấp; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; một số mặt hàng nông sản thực phẩm do nông dân làm ra bị rớt giá; tình hình biến đổi khí hậu, mưa trái mùa; tình hình sạt lỡ kè Gành Hào, kè Nhà Mát và cầu Chiên Túp 1 gây hư hại nghiêm trọng các công trình hạ tầng và sản xuất làm ảnh hưởng đến sản xuất, tài sản và đời sống của một bộ phận nhân dân; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông; tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm theo dõi trước việc Trung Quốc tăng cường bồi đắp, trang bị vũ khí quân sự trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc lấn chiếm trái phép, cũng như lệnh cấm đánh bắt cá của ngư dân nước ta, trên vùng biển gần hai quần đảo này, vi phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đi ngược lại luật pháp Quốc tế… Những vấn đề trên ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước phát triển khá; các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh tiếp tục ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Những công việc nổi bật là phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ra quân “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân bước đầu đạt kết quả khá tốt, nhân dân địa phương rất phấn khởi. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cấp chính quyền địa phương, hướng dẫn quy trình hiệp thương dân chủ bầu cử Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2020 kịp thời, có hiệu quả. Mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đều hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các “Nhóm tiêu biểu”, tham gia hòa giải ở cơ sở. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bước đầu đã tạo được ấn tượng, dư luận xã hội đồng tình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức  vận động quỹ vì người nghèo cơ bản đạt yêu cầu, khởi công xây dựng 26 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng 89 căn nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ mỗi căn trị giá 3 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các tôn giáo, dân tộc nhân tết nguyên đán Đinh Dậu gần 60.000 xuất quà trị giá trên 30 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”, đẩy mạnh thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”.

Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết 02 về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV). Tập trung triển khai các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát một số lĩnh vực mà cử tri đang quan tâm; đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì phối hợp với ngành chức năng, tổ chức thành viên giám sát kết quả đỡ đầu hộ nghèo của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở năm 2016. Đó là tình hình các tầng lớp nhân dân và những nét hoạt động chính của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và cũng là những việc làm cụ thể trong việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

Tại kỳ họp này, ngoài những nội dung mà chúng tôi vừa thông báo đến các vị đại biểu về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn phản ánh và đề xuất thêm một số vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Thứ nhất: Về lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Cử tri tiếp tục phản ánh và kiến nghị các ngành chức năng quan tâm và có giải pháp khắc phục tình trạng hàng hóa nông sản thực phẩm của nông dân làm ra như: Heo hơi, cá sấu, trăn, dê, rau, củ, quả… rớt giá liên tục, trong khi giá đầu vào thức ăn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… không giảm. Đồng thời, kiến nghị tỉnh chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn, sớm có kế hoạch, nạo vét hệ thống kênh thủy lợi, sên vét các tuyến kênh đã bị bồi lắng, sửa chữa, gia cố các cống ngăn mặn. Trong điều hành cống lấy, xả nước cho khoa học phù hợp với vùng bắc quốc lộ giữa sản xuất trồng lúa và nuôi tôm tạo điều kiện cho người sản xuất chủ động, hạn chế thiệt hại.

Mặt khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ bà con Diêm dân, vì thực tế hiện nay sản lượng muối trong dân thất mùa do mưa trái vụ, đời sống gặp khó khăn. Đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hộ kinh doanh, mua bán vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc nuôi trồng thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm kém chất lượng nhằm hạn chế thấp nhất hàng gian, hàng giả, hàng nháy góp phần giảm thiệt hạn cho người dân, bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi cho người trực tiếp sản xuất.

Thứ hai: Về giao thông: Thời gian qua cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cầu đường góp phần tích cực cho việc đi lại, giao lưu, vận chuyển, trao đổi hàng hóa phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay còn khá nhiều tuyến đường, cầu trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư, có tuyến có cầu chưa có đường, có đường chưa có cầu hoặc đã đầu tư nhưng đến nay bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Bà con cử tri tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa, sớm xem xét quy hoạch, đầu tư và sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu, đường, nên ưu tiên đầu tư cầu và những tuyến đường, đoạn đường giao thông bức xúc nhất để phục vụ việc đi lại, sản xuất, buôn bán cho người dân.

Thứ ba: Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Cử tri phản ánh hiện nay tình trạng sử dụng các hóa chất cấm để tẩm ướp, chế biến, bảo quản thực phẩm, hoặc dùng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng, bơm chích tạp chất cho con tôm, buôn bán thực phẩm kém chất lượng còn diễn ra khá phổ biến, làm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, đáng lo ngại như thông tin báo chí đưa tin việc bán khô mực giả ở Quán âm Phật đài, bơm chích tạp chất vào con tôm ở một số cơ sở thu mua và chế biến, bơm chích nước vào heo trước khi giết mổ… Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các đối tượng này nhằm bảo vệ  người tiêu dung cũng như sức khỏe cho cộng đồng.

Thứ tư: Về ô nhiễm môi trường: Hiện nay còn diễn ra ở một số Công ty, Xí nghiệp, cơ sở sản xuất, chăn nuôi qui mô lớn, cả thành thị và nông thôn xả thẳng ra sông, ô nhiễm nguồn nước. Cử tri đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra các Công ty, Xí nghiệp thải nước ra sông không qua sử lý, nên xử lý mạnh các trường hợp vi phạm. Mặt khác, có chính sách hỗ trợ hoặc tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi gia súc xây dựng hầm Bioga, không vứt xác động vật chết xuống kênh gạch, ao đìa mà phải tiêu hủy, chôn lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường chung.

Thứ năm: Ngoài ra, tại kỳ họp này các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn đặt ra khá nhiều vấn đề, trên các lĩnh vực và phần lớn những vấn đề này đã được phản ánh tại các kỳ họp trước như: Về bảo hiểm y tế, về điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ; về giáo dục và đào tạo, về dạy thêm ; về nước sạch, về việc chi trả chế độ hưu trí qua bưu điện, về chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116 của Chính phủ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm… đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản trước cử tri. Nhưng trên thực tế thì quá trình triển khai thực hiện những vấn đề này đạt kết quả còn ít, cho nên cử tri trong tỉnh tiếp tục đặt lại vấn đề đã được phản ảnh trước, đó là một thực tế khách quan. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị là sau mỗi kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có biện pháp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, từng địa phương để phân loại và xác định rõ ràng, cụ thể từng vấn đề một để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện tốt hơn. Còn những công việc chưa thật sự bức xúc, mặc dù cử tri có đặt ra nhưng chưa có khả năng thực hiện thì các vị đại biểu dân cử và các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cụ thể để cử tri và nhân dân chia sẽ.

Trên đây là thông báo một số kết quả về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 04, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp 6 tháng đầu năm 2017.

Tuyết Mai – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 368 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày