SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
3
0
0
6
1
Tin hoạt động Thứ Sáu, 27/12/2019, 15:30

Mặt trận Tổ quốc với công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2019

 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết Liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 145,  ngày 01 tháng 11 năm 2018 về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2019. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Về công tác giám sát: Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đối với các xã được công nhận trên địa bàn tỉnh; giám sát điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh và giám sát việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh và giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên; giám sát về “Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ”; tham gia Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát thực hiện Nghị định số 150, Nghị định số 157 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 150 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều pháp lệnh của Cựu Chiến binh và kết luật số 86-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham gia Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù và trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh; kiểm sát, giám sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Kết quả trong năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát được 401 cuộc, số vụ việc kiến nghị xử lý 42, số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết là 36. Bên cạnh đó còn phối hợp tổ chức giám sát hòa giải ở cơ sở và tham gia hòa. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 572 cuộc (trong đó giám sát 72 tuyến lộ bê tông lộ giao thông nông thôn và các công trình công cộng; xây dựng và sửa chữa 15 cây cầu và 5 tuyến kênh thủy lợi với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng do Nhà nước và nhân dân cùng làm); số vụ việc kiến nghị là 63 vụ, số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết 51 vụ.

Về công tác phản biện xã hội: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã góp ý, phản biện 538 dự thảo văn bản có liên quan; dự thảo về Đề án, kế hoạch của địa phương. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã góp ý, phản biện 27 văn bản có liên quan đến dự thảo Đề án, kế hoạch của tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn còn phản biện, góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Qua việc tổ chức góp ý, phản biện cho thấy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy được lợi thế trong việc tập hợp sức mạnh của nhiều tổ chức, cá nhân đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức phản biện xã hội. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, các điều kiện đảm bảo cho Mặt trận Tổ quốc thực hiện phản biện xã hội được quan tâm. Đây là những thuận lợi cơ bản, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt hiệu quả cao.

             

Kim Tuyến


Số lượt người xem: 63 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày