SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
7
1
Thông báo Thứ Sáu, 20/09/2013, 15:45

Huyện Phước Long tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2013

 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, về việc mở lớp Tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sơ khu dân cư năm 2013. Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam huyện Phước Long phối hợp với Phòng Văn Hóa và Thông Tin huyện, tổ chức mở lớp tập huấn tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thời gian tập huấn là 03 ngày. Đến dự khai giảng và triển khai các nội dung có ông: Bùi Tấn Bảy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, đại diện lãnh đạo Sở Văn Hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của huyện và có 159 học viên là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở xã, thị trấn, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm 78 ấp văn hóa khu dân cư về dự lớp tập huấn.

                                                                           

Ông: Bùi Tấn Bảy PCT- UBMTTQ tỉnh triển khai lớp tập huấn

Nội dung tập huấn với 05 chuyên đề chính: Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Nhà nước đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Công tác hòa giải ở cơ sở và những quy định của Pháp luật có liên quan đến nếp sống sinh hoạt ở cộng đồng khu dân cư; Báo cáo kết quả đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Kế hoạch phối hợp thực hiện “ Năm gia đình Việt Nam năm 2013”; Giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, phường- thị trấn văn minh đô thị.

Qua lớp tập huấn này, nhằm trang bị kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chủ nhiệm ấp văn hóa khu dân cư, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực hơn, đáp ứng được tinh thần và đời sống văn hóa của cộng đồng nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội huyện.

Minh Sét - UBMTTQ huyện Phước Long


Số lượt người xem: 1249 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày