SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
7
6
9
9
6
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 23/04/2015, 14:10

Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh như sau:

 

Nêu bật những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân, dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đặc biệt, là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu và kiên quyết đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn; nâng cao ý thức trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; tiếp tục làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu thương binh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác tổng rà soát chính sách ưu đải đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đấu tranh, phê phán những thông tin sai lệch và các hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân, lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu quốc thái dân an.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức các hoạt động ghi nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ; gặp mặt, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng hoạt động phong trào “Đề ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nội dung Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức như: Sinh hoạt chi đoàn, chi hội, họp dân...

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh


Số lượt người xem: 1070 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày