SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
1
6
2
3
8
6
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 25/07/2014, 15:50
Những nội dung cơ bản Công tác Tuyên giáo năm 2014  (18/03)
Ngày 11/3/2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Hướng dẫn số 21 về Công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc năm 2014 gồm 5 nội dung sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày