SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
4
2
6
0
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 30/03/2015, 21:03
Kết quả thực hiện các chương trình hành động nhiệm kỳ 2009 - 2014  (26/08)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2009 - 2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động cụ thể hóa phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp luôn đổi mới nội dung tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2009 - 2014.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày