SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
5
1
7
6
Văn bản hướng dẫn Thứ Tư, 22/05/2019, 22:04
Công văn về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013  (30/10)
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BAN THƯỜNG TRỰC Số: 573/MTTQ-BTT Bạc Liêu, ngày 23 tháng 10 năm 2013 V/v tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013 Kính gửi: BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Căn cứ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày