Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh

2022
Thứ ba, 14/06/2022, 14:51
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh

Ngày 9/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; các cơ sở tín ngưỡng dân gian và các Hội kiến họ người Hoa, có hơn 350 đại biểu tham dự học tập. Đến dự Hội nghị có Ông Nguyễn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Trần Doãn Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Lâm Hồ Sỹ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Tăng Hồng Trường, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Hồ Hoàng Cánh, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Ảnh: Ông Nguyễn Bình Tân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,

triển khai những nội dung của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 11, 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09 về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh: Quang cảnh các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo học tập,

quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Nhìn chung, qua học tập quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các vị đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo luôn quan tâm theo dõi, lắng nghe, nắm được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, hầu hết các vị đại biểu rất phấn khởi, tin tưởng hơn vào đường lối đổi mới của Đảng, khi trở về địa phương, các vị sẽ lồng ghép vào các buổi giảng dạy giáo lý, giáo luật để phổ biến, tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và tín đồ trong tôn giáo mình tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần đưa quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển vững mạnh.

Đào Sơn - Ủy ban MTTQVN tỉnh

Số lượt xem: 38

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh