Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

2022
Thứ hai, 18/04/2022, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

                  Quảng cảnh đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật                 Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 13/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại điểm cầu Trung ương do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu do ông Kim Miên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì và có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Phó trưởng Ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 147

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh