Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số

Năm 2021
Thứ tư, 03/11/2021, 07:53
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số

 

Sáng ngày 02/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người Dân tộc thiểu số. Tại điểm cầu Trung ương, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bạc Liêu

Tại điểm cầu Bạc Liêu, ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; đến dự còn có Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là người Dân tộc thiểu số, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quán triệt chuyên đề: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc; phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06/CTr-MTTW-UB ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt một số chuyên đề như: Một số nội dung công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; Phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Minh Hải

Số lượt xem: 783

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh