Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 2012

Tin hoạt động
Thứ sáu, 01/03/2013, 10:14
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 2012

 

Sáng ngày 28/2/2013 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết một năm kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu năm 2012, đến dự và chủ trì hội nghị có bà Lê Thị Ái Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; ông Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ông Nguyễn Chí Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch cùng các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh  và gần 100 đại biểu là: Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành phố; Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an, Chủ tịch Liên đoàn lao động các huyện, thành phố và 74 tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2012 và giữ vững danh hiệu 05 năm (2007- 2012) ấp, khóm văn hóa tiêu biểu.

 

 

 

Phát biểu kết thúc hội nghị bà Lê Thị Ái Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo phong trào các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đơn vị, sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân…và trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa để triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ảnh và bài - Quách Kiệt

 

Đ/c Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh, phó BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh (người đứng thứ 4 từ trái sang) trao Bằng khen cho những cá nhân có  thành tích xuất sắc trong  05 năm (2007 – 2012) thực hiện phong trào.

 

 

Đồng thời, triển khai tinh thần Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18/1/2012 của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở kiện toàn 02 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thành Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên cơ sở đó các huyện, thành phố tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến các xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, qua một năm triển khai thực hiện phong trào đạt được kết quả đáng khích lệ, chất lượng phong trào đạt được cả chiều rộng và chiều sâu, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động và quần chúng nhân dân thực hiện cũng được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương. Trong năm 2012 toàn tỉnh có 45 quy ước khu dân cư được phê duyệt, 5.468 gia đình đạt chuẩn văn hóa, 11 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Nâng tổng số trong toàn tỉnh có 457 khu dân cư xây dựng được quy ước đã triển khai ra dân thực hiện, 184.558/191.567 gia đình đạt chuẩn văn hóa, 489/518 khu dân cư văn hóa; 182.379/191.567 gia đình đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đặc biệt có 44 khu dân cư có thành tích xuất sắc trong 05 năm liền (2007- 2012). Ban chỉ đạo tỉnh cũng triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013 với những chỉ tiêu cụ thể như: công nhận mới 3.000 gia đình văn hóa; 10 ấp, khóm văn hóa; 10 cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 20% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 20 % phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; vận động 30% số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao…và tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo 05 nội dung: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”.

 Bà Lê Thị Ái Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh (người đứng thứ bảy từ trái sang) trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012.

 

Số lượt xem: 385

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh