Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013

Văn bản hướng dẫn
Thứ hai, 22/04/2013, 21:44
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TỈNH BẠC LIÊU                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

           BAN THƯỜNG TRỰC

                   Số: 75/KH-MT                                     Bạc Liêu, ngày 25 tháng  3  năm 2013        

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013

 

Thực hiện kế hoạch số 327/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 20/02/2013 về việc triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2013 và chương trình số 24/CTr-BCĐ ngày 04/3/2013 của Ban chỉ đạo tỉnh; trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2012 và tình hình thực tế của tỉnh. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Viêt Nam” năm 2013 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hưởng ứng Cuộc vận động là thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2. Thông qua cuộc vận động này, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp, nhà sản xuất thật sự tôn trọng người tiêu dùng và cạnh tranh lành mạnh, từ đó mà đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất để có những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

3. Tăng cường hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với chính quyền, Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuộc vận động theo tinh thần Chương trình hành động số 49 – CTr/TU ngày 28/10/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện kết luận số 264 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kế hoạch số 327/KH-MTTW-BCĐCVĐ ngày 20/02/2013 của Ban chỉ đạo Trung ương, kế hoạch số 18/KH-MT, ngày 11/3/2010 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về triển khai thực cuộc vận động theo tinh thần thông tri số 36 ngày 06/9/2009 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình số 24, ngày 04/3/2013 của Ban chỉ đạo tỉnh.

2. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, chính quyền, các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động toàn dân về mục đích, ý nghĩa nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn chặt với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn dân, của các doanh nghiệp, người tiêu dùng đối với Cuộc vận động, để góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh năm 2013.

4. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành chức năng rà soát, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách có liên quan nhằm kích thích sản xuất, bảo vệ thị trường phù hợp với các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO); tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đổi mới trang thiết bị, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

5. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành chức năng, đẩy mạnh việc tổ chức xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xuất khẩu của địa phương.

6. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ thương mại; tiếp tục phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao ở Thành phố Hồ Chí Minh và các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh, tăng cường tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ người tiêu dùng và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng… thông qua đó để giới thiệu, quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước và của tỉnh, nhất là các chủng loại hàng hóa trong danh mục bình ổn giá cả thị trường.

7. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và các huyện, thành phố phát động tháng cao điểm Cuộc vận động vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014.

8. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh các chính quyền, ngành chức năng hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xúc tiến thương mại; phát triển hệ thống phân phối hàng Việt như: bán lẻ, đại lý bán sỉ ở các chợ đầu mối và các Trung tâm thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn mua sắm.

9. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan chức năng tăng cường quản lý tốt chất lượng sản phẩm hàng hoá, nhằm đảm bảo tiêu dùng của nhân dân đối với các mặt hàng được sản xuất trong nước và trong tỉnh, nhất là chất lượng, mẫu mã, giá thành… đảm bảo sức cạnh tranh với hàng ngoại đối với hàng hóa cùng chủng loại; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng nháy, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; quản lý chất lượng, giá cả sản phẩm hàng hoá theo giá niêm yết… góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, các họat động vận chuyển, buôn bán hàng hóa trái phép theo đúng quy định pháp luật.

III. CHỈ TIÊU THI ĐUA

- Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, các doanh nghiệp tổ chức ít nhất 01 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn (huyện Hồng Dân); dự kiến doanh số bán hàng đạt trên 01 tỷ đồng.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh và Siêu thị Vinatex, Siêu thị Co.opmart chi nhánh Bạc Liêu tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn 02 chuyến/tháng; dự kiến doanh  số bán hàng đạt 100 triệu đồng/chuyến.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo và Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và du lịch tổ chức tốt các cuộc Hội chợ thương mại đạt chỉ tiêu chung của tỉnh năm 2013.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân, các công ty, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và hành động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2013.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc các nội dung thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nêu trên. Ưu tiên xét khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện cuộc vận động.

IV. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự kiến số lượng khen thưởng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho các tập thể và cá nhân như sau:

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 tập thể, 15 cá nhân. 

- Tiền thưởng: Chi từ Quỹ khen thưởng tập trung của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phối hợp với Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh xây dựng nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động năm 2013 và phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện trong toàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn về tình hình, kết quả thực hiện Cuộc vận động.

- Bình chọn, đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp… có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong cuộc vận động này.

Trên đây là kế hoạch phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

 

                                                                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH-TT        

- Ban TĐ-KT tỉnh;

- Lưu: VP, Ban TC-TG.                                                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                             Trang Thanh Sơn

Số lượt xem: 240

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh