Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Năm 2021
Thứ hai, 22/11/2021, 08:47
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT ngày 07/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về “Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, năm 2021”.

Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 05/10/2022 Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc trực tiếp với 7/7 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 7/64 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; giám sát gián tiếp thông qua báo cáo bằng văn bản đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Qua giám sát cho thấy, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 17/7/2021 và Quyết định 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ của các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời, việc chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể như sau:

Về phê duyệt, chi trả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 01/10/2021, UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị đã thẩm định, phê duyệt, chi trả 10/12 nhóm chính sách hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng, cụ thể: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đã thực hiện giảm mức đóng cho 512 doanh nghiệp, đơn vị với số 15.980 lao động, số tiền giảm mức đóng 03 tháng là 1.251.000.000 đồng. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Đã chi hỗ trợ cho 104 lao động/190 lao động được phê duyệt (trong đó, đã chi hỗ trợ thêm cho 34 trẻ em, 01 người mang thai) với số tiền 420.840.000 đồng/720.815.000 đồng. Hỗ trợ người lao động ngừng việc: Đã phê duyệt cho 10 lao động ngừng việc (trong đó, hỗ trợ thêm cho 07 trẻ em, 01 người mang thai) với số tiền 18.000.000đồng. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đã tiếp nhận 01 hồ sơ, nhưng qua thẩm định không đủ điều kiện hỗ trợ. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Đã thực hiện hỗ trợ cho 57 trẻ em/997 người được phê duyệt với số tiền hỗ trợ là 71.120.000 đồng/ 1.615.590.000 đồng, số còn lại đang thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng (Các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục triển khai, rà soát, phê duyệt, thực hiện hỗ trợ). Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Đã thực hiện hỗ trợ 47/49 đối tượng, với số tiền là 174.370.000 đồng/ 181.790.000 đồng. Hỗ trợ hộ kinh doanh: Đã chi hỗ trợ 2.133/3022 hộ được phê duyệt với số tiền 6.399.000.000 đồng/ 9.066.000.000 đồng (Các huyện, thị xã còn lại đang tiến hành rà soát để thẩm định, phê duyệt hỗ trợ theo quy định). Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Tính đến ngày 01/10/2021, trên địa bàn tỉnh có 06 doanh nghiệp liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội, với khoản 1.070 lao động gồm: Công ty vận tải Chi nhánh Mai Linh Bạc Liêu (10 lao động), Công ty Du lịch Hồ Nam (30 lao động), Công ty TNHH MTV Trúc Anh (102 lao động), Công ty xây lắp điện Bạc Liêu (30 lao động), Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (800 lao động) và Nhà  máy Bia Sài Gòn- Bạc Liêu (100 lao động). Kết quả, đã thực hiện giải ngân xong cho 01 doanh nghiệp (Bệnh viên Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) với số tiền 1.458.303.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 459 lao động; 01 doanh nghiệp đã gửi thủ tục, hồ sơ (Nhà máy Bia Sài Gòn- Bạc Liêu) và các đơn vị còn lại đang thực hiện thủ tục thỏa thuận ngừng việc với người lao động. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 310/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Đã thực hiện chi hỗ trợ cho 125.846 người/153.031 người trong danh sách được phê duyệt, với số tiền 205.313.050.000 đồng/ 250.138.400.000 đồng, đạt 81,89% so với số người được phê duyệt (trong đó, người bán vé số là 3.445 người, số tiền hỗ trợ là 5.167.500.000 đồng; hỗ trợ thêm cho 14.292 trẻ em và 525 người lao động mang thai với số tiền hỗ trợ là 14.817.000.000 đồng). Các địa phương hiện đang tiếp tục thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện phê duyệt để hoàn thành chính sách hỗ trợ này cho người lao động theo quy định.

Về Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tính đến 01/10/2021, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ cho 18.393 hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội (mỗi hộ, đối tượng BTXH hỗ trợ 400.000 đồng) với số tiền 7.356.400.000 đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh và Quỹ Vì người nghèo- ASXH tỉnh; phối hợp Cục dữ trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ kịp thời chuyển 636.975kg gạo đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: Hỗ trợ bằng tiền: Đã  chi hỗ trợ cho 876/1.061 hộ nghèo và 3.921/5.212 hộ cận nghèo với tổng số tiền 1.918.400.000đ, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh (trừ những hộ nghèo, cận nghèo có lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ); hỗ trợ cho 13.596 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 5.438.400.000 đồng, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội tỉnh. Hỗ trợ bằng gạo từ nguồn dự trữ quốc gia: Đã chi hỗ trợ cho 1.061 hộ nghèo, 5.212 hộ cận nghèo (24.624 khẩu) và 13.596 đối tượng BTXH,  4.245 hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số 636.975 kg gạo. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã đạt được nhiều kết quả như: tiền mặt, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, suất ăn, phần quà,…, từ đó phần nào đã tạo điều kiện cho người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ ở một số đơn vị cấp xã chưa thật sự sâu rộng (do việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội), từ đó phần nào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ cho đối tượng, còn sót đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ phải bổ sung. Việc thực hiện trình tự, thủ tục thực hiện ở một số cơ sở thực hiện chưa chặt chẽ (theo Quyết định số 310/QĐ-UBND, ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh thì Trưởng ấp, khóm kết hợp các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an trên địa bàn để rà soát, xác nhận), một số nơi thì chỉ đồng chí Trưởng ấp lập danh sách và kiến nghị trực tiếp về Ủy ban nhân dân cấp xã, từ đó làm hạn chế tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ và làm hạn chế công tác kiểm tra, giám sát của Ban công tác Mặt trận ấp; Một số địa phương chỉ đạo Ban nhân dân khóm/ấp hỗ trợ người dân lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, vì vậy khi đoàn giám sát hỏi phần lớn các đối tượng thụ hưởng không biết mình phải làm đơn đề nghị hỗ trợ; do thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên vẫn còn trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục. Trong triển khai tổ chức thực hiện ở cơ sở, có nơi chưa sâu sát, chưa nghiên cứu sâu các văn bản của Trung ương, của tỉnh, từ đó trong quá trình thực hiện còn lúng túng, chậm tiến độ và còn bỏ sót đối tượng thụ hưởng phải bổ sung (nhất là nhóm: Hỗ trợ hộ kinh doanh, Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế). Bên cạnh đó, có trường hợp công chức, Ban nhân dân khóm/ấp một số địa phương chưa nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho người dân, nên người dân phải đến các cơ quan chức năng phản ánh, gây dư luận không tốt cho chính quyền cơ sở. Một số cơ sở (ở ấp) vẫn còn tình trạng kết hợp vận động quỹ trong nhân dân từ chính sách hỗ trợ, làm hạn chế ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết này (cấp xã phát hiện và đã chỉ đạo khắc phục kịp thời). Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có chú trọng thực hiện, song đôi lúc thiếu kịp thời, một số nơi thiếu tính chủ động. Một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, quy định từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, nên còn đòi hỏi, gây áp lực với cán bộ, công chức trực tiếp ở cơ sở.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 5417

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh