Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện các Dự án

2022
Thứ hai, 23/05/2022, 07:24
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện các Dự án

Căn cứ Công văn số 893/PMUMT-ĐHDAI của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông vận tải, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 1192/MTTQ-BTT ngày 07/4/2022 hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Dân phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 02 xã để tổ chức lấy ý kiến người dân ở khu dân cư nơi có dự án đi qua.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Dân chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Lộc A tổ chức họp lấy ý kiến của người dân ở các khu dân cư nơi có dự án đi qua. Kết quả, đã tổ chức được 04 cuộc họp lấy ý kiến, với sự tham gia của đại diện 109 hộ dân. Đa số người dân tham gia họp đều đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng dự án và thống nhất hiến đất (có hỗ trợ tái định cư) để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến kiến nghị cụ thể như sau: Khi triển thi công công trình, cần có chế độ hỗ trợ hợp lý, thỏa đáng đối với các diện tích, nhà cửa, các vật kiến trúc của người dân bị ảnh hưởng. Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong quá trình thi công, xây dựng dự án. Hạn chế các nguồn gây chấn động, rung trong quá trình thi công đóng cọc, xây dựng cầu, cống. Mương thoát nước, cầu, cống khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo chất lượng để được sử dụng an toàn và lâu dài. Đảm bảo đúng tiến độ thi công, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 62

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh