Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Tin hoạt động
Thứ hai, 04/06/2018, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

 

Sau khi quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được kết quả sau:

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan; kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan;

- Đảng đoàn, Chi ủy luôn sâu sát nắm bắt diễn biến tư tưởng phát sinh trong từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn; cùng với việc thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ quan.

- Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 07-CT/TU về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chị thị 05-CT/TW, Chỉ thị 06-CT/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng luôn được Đảng đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình nhằm giúp nhau khắc phục tồn tại, khuyết điểm.

- Kết quả hàng năm có 100% đảng viên trong chi bộ được phân tích chất lượng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 100%, không có đảng viên vi phạm tư cách.

- Chi ủy giới thiệu 100% đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở, tham gia sinh hoạt và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Định kỳ 6 tháng một lần, Chi ủy đề nghị tất cả đảng viên lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú về báo cáo trước tập thể Chi bộ, được cán bộ, đảng viên cơ quan chấp hành nghiêm túc.

- Trong những năm vừa qua, chi ủy triển khai và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ; xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác qui hoạch cán bộ các giai đoạn, trong đó giai đoạn 2010 – 2015, 2015 – 2020, 2020 – 2025 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý và Bí thư, phó bí thư chi bộ.

- Công tác luân chuyển cán bộ cũng được thực hiện từ nhiều năm nay và đã thu được một số kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức của chi ủy về luân chuyển cán bộ giữa các phòng, ban chuyên môn. Luân chuyển cán bộ là biện pháp tích cực để đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ theo nhiệm kỳ, Quy chế phối hợp giữa Chi ủy Chi bộ với Ban thường trực và Chương trình hoạt động từng năm sát với tình hình thực tế của cơ quan.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn, chân tình với tinh thần trách nhiệm cao, không có tư tưởng cục bộ, cá nhân, bè phái và các hiện tượng tiêu cực khác xảy ra.

- Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 được Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, phát huy được tính tự giác, trung thực, khách quan; đánh giá được ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

- Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng đoàn quan tâm chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát một số nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy tất cả cán bộ, đảng viên đều chấp hành và thực hiện tốt các qui định của Đảng, nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững quan điểm lập trường và có ý thức trách nhiệm cao với công việc. Ngăn ngừa không để xảy ra vấn đề tiêu cực và vi phạm của đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuy nhiên, trong qua trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế như: Đôi lúc công tác xây dựng Đảng chưa được quan tâm đúng mức, do tập trung công việc chuyên môn. Trong sinh hoạt Chi bộ đôi lúc còn đơn điệu, chưa kịp thời, chưa phát huy cao trí tuệ tập thể; công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn biểu hiện né tránh, nể nang, ngại va chạm trong đấu tranh, nhất là khi phê bình thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu chi ủy.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh

Số lượt xem: 9560

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh