Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lễ ra mắt Ban đại diện Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức - Sự kiện
Thứ ba, 21/07/2020, 16:40
Màu chữ Cỡ chữ
Lễ ra mắt Ban đại diện Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 16/7/2020, tại Thánh Tịnh Huệ Đông Thiên, ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, huyện Đông Hải, Ban đại diện Cao đài Tiên Thiên tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tổng kết 5 năm, nhiệm kỳ V, 2015 - 2020 và ra mắt Ban đại diện Cao đài Tiên Thiên tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ VI, 2020 - 2025. Ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự.

Ông Kim Miên, PCT Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), Ban đại diện, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên vận động chức sắc, chức việc, tín đồ của mình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy được vai trò của đạo hữu trong quá trình tu học, hành đạo, góp phần công sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nhất là tham gia phong trào từ thiện nhân đạo, giáo dục, y tế, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội, với tinh thần chia sẽ, tương thân, tương ái, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh và hốt thuốc miễn phí cho người nghèo, tham gia các hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

Trong nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), Ban đại diện, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo tiếp tục phát huy, giữ vững sự đoàn kết trong toàn đạo, tạo những điều kiện thuận lợi hơn nữa để tôn giáo mình hành đạo nghiêm túc theo Hiến chương, đường hướng Đại đạo Tam kỳ phổ độ đã được Chính phủ công nhận, chấp hành theo hướng dẫn hành đạo của Hội thánh Trung ương, của Ban Thường trực Hội thánh; tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em, đoàn kết các tôn giáo, đồng hành cùng với dân tộc, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác từ thiện xã hội; đấu tranh bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc và đạo pháp; tăng cường cảnh giác trước mọi âm mưu của các phần tử xấu gây chia rẽ đạo và đời, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn, thực hiện tốt phương châm của đạo là “Nước vinh, đạo sáng”, tất cả đem lại lợi ích cho quê hương, xứ sở, đem lại những niềm vui, hạnh phúc cho con người, hướng con người đi tới cái Chân - Thiện - Mỹ, đem lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Số lượt xem: 1050

Minh Hải

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh