Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc phối hợp phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Năm 2021
Thứ hai, 22/11/2021, 08:22
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc phối hợp phổ biến, tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức Chính trị - xã hội và Nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025, ổn định tình hình an ninh, trật tự, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên cùng cấp và các ngành có liên quan, phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư; phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”; gắn kết qủa phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua tại cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy như: Đẩy mạnh và không ngừng đa dạng các nội dung, hình thức phù hợp với từng điều kiện thực tế của địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; Phát huy tinh thần cảnh giác của mọi người dân, phát hiện, tố giác với chính quyền về đối tượng hoạt động phạm tội, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; vận động Nhân dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không trồng cây có chứa chất ma túy, không tham gia hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho người dân về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tạo sức “đề kháng”, chủ động phòng, chống ma túy xâm nhập vào đời sống, đặc biệt là nhận thức đúng về tính chất nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp;…

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma túy. Đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Duy Khương

Số lượt xem: 380

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh