Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kết nổi bật công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Năm 2021
Thứ ba, 01/06/2021, 09:24
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết nổi bật công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt một số kết quả sau:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Kết quả, phối hợp tổ chức được 6.692 cuộc, có 234.711 lượt người dự

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Bạc Liêu đã mở các chuyên trang, chuyên mục “Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và đã có 792 tin, bài, ảnh, chuyên trang, chuyên mục và phóng sự tập trung tuyên truyền về quy trình giới thiệu người ứng cử; lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử; tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong tỉnh về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được hơn 7.470 nghìn cuộc, có hơn 172 nghìn lượt người dự. Phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền và Sở Tư pháp in ấn và phát hành 250.000 tờ bướm phát đến tất cả hộ dân trong tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 06 cuộc hội nghị báo cáo viên (với 6.500 đại biểu tham dự) và phát hành 9.100 cuốn tài liệu Bản tin để thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử; đã lắp đặt được tổng số 211 panô tuyên truyền (50 cụm panô và 68 panô đơn), treo 2.539 băng gol (170 băng gol ngang và 2.369 băng gol dọc). Đồng thời, trên cơ sở Tài liệu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh biên soạn 200 câu hỏi - đáp về về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, in 1.500 cuốn cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

Trên cơ sở Kế hoạch số 82-KH/MTTQ-BTT, ngày 14/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cử tri cho những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gặp gỡ tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức Hội nghị cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Kết quả, tổ chức được 700 cuộc, có trên 54.406 cử tri tham dự.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh. Kết quả có hơn 350 vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; các cơ sở tín ngưỡng dân gian và các Hội kiến họ người Hoa dự học tập, quán triệt; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 04 chuyên mục đại đoàn kết về công tác MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đăng tải trên 50 tin, bài, ảnh hoạt động và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động 03 nhà mạng (VNPT, Mobifone, Viettel) tài trợ tuyên truyền về bầu cử thông qua tin nhắn điện thoại 03 ngày (12/5, 22/5 và 6 giờ sáng ngày 23/5).

Trọng Nghĩa    

Số lượt xem: 442

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh