Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số kết quả nổi bật Công tác tuyên giáo MTTQ 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021
Thứ năm, 10/06/2021, 10:56
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết quả nổi bật Công tác tuyên giáo MTTQ 6 tháng đầu năm 2021

Trên cơ sở Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 22/02/2021 về “Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021”, tổ chức triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đạt một số kết quả nổi bật sau:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động ở địa phương nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh trong thời gian qua gắn với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19... Kết quả, phối hợp tổ chức được 6.692 cuộc, có 234.711 lượt người dự.

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của công dân trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương 5 năm 2021-2025 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho hơn 350 nhân sĩ, trí thức dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 01 tỷ 820 triệu đồng; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trích từ “Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của tỉnh hỗ trợ với số tiền 200 triệu đồng, nhằm góp phần cho tỉnh Hải Dương có thêm nguồn lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng Covid - 19; mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cấp phát tại các khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19, với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

- MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, của tỉnh và đối ngoại nhân dân của Mặt trận; về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông cho nhân dân và người Bạc Liêu đang sinh sống ở nước ngoài; tuyên truyền quan hệ hữu nghị hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với tổ chức mặt trận, các đoàn thể nhân dân của các nước bạn bè truyền thống. Kết quả tổ chức được 378 cuộc, có trên 10.974 lượt người dự.

- Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng trên 300 phóng sự, tin, bài, gương điển hình tiêu biểu trong các Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đã tổ chức phát được 06 kỳ (01 kỳ/tháng).

- Tiếp tục thực hiện Kết Luận Số 01/KL-MTTW-ĐCT ngày 25/01/2012 của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN “Về đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển Báo Đại đoàn kết trong tình hình mới”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường mua Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đã phát hành được gần 3.000 số báo Đại đoàn kết. Trong đó, có 72/72 Cơ quan Mặt trận và 518/518 khu dân cư sử dụng báo Đại đoàn kết để làm tài liệu nghiên cứu, học tập và truyên truyền công tác Mặt trận. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã viết trên 250 tin, bài, ảnh hoạt động đăng trên các báo của Trung ương, địa phương và Cổng thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phản ánh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 479

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh