Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

Tin hoạt động
Thứ năm, 19/03/2020, 15:11
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ

 

Sau khi tiếp thu, quán triệt Chỉ thị số 01/CP-TTg ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng; kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh… Đầu năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân của 10 xã, phường, thị trấn ven biển và 63 khu dân cư giáp biển về thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến giáo dục nhạn thức cho nhân dân về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; góp phần âng cao ý thức, trách nhiệm về các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cảnh giác với các âm mưu của các thế lực thù địch; phát động nhân dân xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học, gia đình an thực hiện cam kết an toàn về an ninh trật tự; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; về xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tuyên tryền, vận động tập thể, hộ gia đình, cá nhân các địa bàn ven biển chấp hành pháp luật và các quy định về quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển; các luật có liên quan cho cán bộ cấp xã, người có uy tín trong đồng bào các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở các xã, phường, thị trấn ven biển và vận động hộ gia đình, tập thể đăng ký ký cam kết tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…Hàng năm, nhân ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” 18/11 biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, …Đồng thời, tích cực phối hợp vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ, xây dựng nhà đại đoàn kết cho chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, bà con nghèo vùng ven biển theo chủ trương Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Mặt trận trung ương về xây dựng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo” mỗi năm hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà với số tiền hàng trăm triệu đồng; Bên cạnh đó, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân khu vực ven biển thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… tham gia củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân; nắm chắc và kịp thời tham gia hòa giải, giải quyết những vụ việc bức xúc, phức tạp ở địa bàn dân cư và cơ sở, tránh tụ tập đông người hoặc thưa kiện vượt cấp, ... góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục củng cố và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo đóng trên địa bàn ven biển, tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào theo đạo thực hiện, chấp hành nghiêm luật pháp; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư…và đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản phòng, chống tội phạm và giúp nhau giảm nghèo bền vững như: mô hình “Tổ, đội tự quản khai thác trên biển”, “mô hình nuôi sò huyết”; mô hình “Đan lưới kéo tôm” thị trấn Gành Hào, Đông Hải; mô hình “Nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học”, mô hình “Trồng rau sạch, rau an toàn không thuốc trừ sâu” thành phố Bạc Liêu; mô hình “khu dân cư giảm nghèo bảo vệ moi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT trong đồng bào Khmer”; “Cổng an ninh trật tự”; “Tổ tự quản về ANTT trong phật tử”; “Câu lạc Bộ Người Khmer 3 tích cực”, thành phố Bạc Liêu… Ngoài ra, triển khai đến các hộ gia đình ký cam kết thực hiện quy ước khu dân cư và cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho gần 97% hộ gia đình đã tự nguyện ký cam kết. Để tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, nhất là khu vực ven biển; để tạo sức mạnh tổng hợp, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp số 78 ngày 12/02/2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng về việc phối hợp tổ chức Ngày biên phòng toàn dân; Tăng cường phối hợp các ngành có liên quan xây dựng nhiều mô hình Tự quản cộng đồng về tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội cho tất cả khu dân cư chứ không chỉ những khu dân cư ven biển, góp phần nâng cao ý thức của mọi tầng lớp nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Phối hợp các ngành có liên quan, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia làm cho người dân hiểu nâng cao ý thức bảo vệ tránh những nguồn thông tin không chính thống, lệch lạc, xuyên tạc không đúng sự thật về chủ quyền 02 quần đảo Trường sa và Hoàng sa; Tiếp tục phát huy các Tổ tự quản về an ninh trật tự; phát huy những người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, thông qua đó để tuyên truyền, vận động họ hàng, dòng tộc, bà con giáo dân, đồng bào phật tử, đồng bào dân tộc về  ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 Minh Hải

Số lượt xem: 136

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh