Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Tin hoạt động
Chủ nhật, 24/05/2020, 07:21
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 66/KH-MTTW-BTT ngày 07/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt NamKế hoạch số 133/KH-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 14/02/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước khu dân cư năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-MTTQ-BTT ngày 18/02/2020 sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời xây dựng một số văn bản hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và các tổ chức thành viên để tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong tỉnh thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các luật, pháp lệnh mới ban hành như: Bộ luật Lao động 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;... Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền và phát động toàn thể cán bộ, công chức và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt phối hợp tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phổ biến các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Kết quả từ đầu năm 2020 đến nay trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức và lồng ghép tuyên truyền được 4.218 cuộc, với 172.861 lượt người dự (trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức và lồng ghép được 73 cuộc với 3.677 lượt người dự). Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ quan hàng tháng tổ chức triển khai các văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới vừa có hiệu lực cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.  

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT ngày 14/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước khu dân cư năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cụ thể là các “Nhóm tiêu biểu” ở khu dân cư về kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả một cách thiết thực. Bên cạnh đó còn phối hợp với Sở Tư pháp hàng tháng đều cung cấp văn bản pháp luật mới cho các “Nhóm tiêu biểu” thông qua “Bản tin công tác tư pháp” và các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn dân cư. Từ đó đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, nâng cao chất lượng các “Nhóm tiêu biểu” về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".  Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số đơn vị cấp xã, cấp huyện. Bên cạnh đó, còn phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kim Tuyến

 

Số lượt xem: 214

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh