Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/03/2020, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các câp trong tỉnh phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cụ thể:

1. Phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp và các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”; Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”; Công văn số 940-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra”; Công văn số 310/UBND-TH, ngày 29/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về “Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra”; Công văn số 372/UBND-KGVX, ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

3. Phối hợp với các cơ sở y tế tuyên truyền, hướng dẫn để mỗi người dân đều hiểu và nhận rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, hạn chế việc tập trung đông người tại các khu vui chơi giải trí và các lễ hội …

4. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác nắm thông tin, vận động nhân dân không được đưa tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống của nhân dân đối dịch bệnh này (Khi chưa có kết luận hoặc thông báo của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương).

 

Trọng Nghĩa - MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Số lượt xem: 1143

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh