Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân

Tin hoạt động
Thứ năm, 25/02/2016, 10:45
Màu chữ Cỡ chữ
MTTQ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân

 

Để tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 06/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử tại điều 21 và điều 22 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mà cử đại diện lãnh đạo trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử.

2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động triệu tập và chủ trì thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Đặc biệt quan tâm công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ở ấp, khóm ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cần chú trọng bảo đảm tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội), theo đúng dự kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân).

3. Tổ chức hội nghị cử tri: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở ấp, khóm, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú thường xuyên tại địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vận động cử tri đến dự họp bảo đảm có số lượng, tỷ lệ cử tri đến dự họp theo quy định tại khoản 3, điều 2 Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vự Quốc hội, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hội nghị này.

4. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gặp gỡ tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.

5. Công tác tuyên truyền: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp trong công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; tự mình bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân  để kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, đặt biệt là đề phòng không để xảy ra tình huống xấu. Thường xuyên làm tốt công tác vận động các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung Mặt trận tham gia công tác bầu cử.

6. Tổ chức hoạt động giám sát: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng Kế hoạch phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và các tổ chức thành viên cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử lần này diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

Trọng Nghĩa – Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Số lượt xem: 3323

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh