Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát

Tin hoạt động
Thứ tư, 22/08/2018, 14:23
Màu chữ Cỡ chữ
MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát

 

Ngày 10/8/2018 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-MTTQ-BTT về “Tổ chức Đoàn giám sát việc tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2012 – 2017”. Nhằm đánh giá tình hình chất lượng, hiệu quả và sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, việc tạo điều kiện của chính quyền đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 – 2017.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự kiến trong tháng 9/2018 tổ chức đoàn giám sát trực tiếp Ủy ban nhân dân 07 huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân 14 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Riêng Sở Tài chính giám sát gián tiếp thông qua báo cáo bằng văn bản với một số nội dung như sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2012 – 2017.

- Tình hình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hướng dẫn tổ chức hoạt động, kinh phí, chế độ, chính sách và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2012 – 2017.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2012 - 2017.

- Những đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua giám sát, nhằm phát huy những đơn vị, địa phương hoạt động có hiệu quả, đồng thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình hoạt động để đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian tới.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 460

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh