Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nội dung trọng tâm hoạt động trong dịp Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo năm 2022

2022
Thứ ba, 14/06/2022, 15:01
Màu chữ Cỡ chữ
Nội dung trọng tâm hoạt động trong dịp Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo năm 2022

Để làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo có Trụ sở đặt tại địa bàn xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện Đại lễ Khai đạo theo tinh thần Thông bạch số 149/TB-BTSTƯ, ngày 15/5/2022 của Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương tổ chức đoàn của Mặt trận bao gồm một số tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo bạn đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo; thăm và chúc mừng các vị chức việc, tín đồ tiêu biểu có uy tín; các gia đình chính sách, gia đình có công với đất nước ở địa phương trong đồng bào Phật giáo Hòa Hảo; động viên, khuyến khích Ban Trị sự tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và địa phương phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình phối hợp phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng địa phương đưa tin tuyên truyền về những đóng góp của Phật giáo Hòa Hảo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong tín đồ, chức việc Phật giáo Hòa Hảo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động; các mô hình tiêu biểu của Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động từ thiện xã hội, làm cầu, đường nông thôn, nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19; Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở địa phương, kịp thời phát hiện, đấu tranh đối với những hành động tuyên truyền, kích động, gây mất trật tự, an ninh, chia rẽ  khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Đào Sơn - Ủy ban MTTQVN tỉnh

Số lượt xem: 44

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh