Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nội dung trọng tâm hoạt động trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Năm 2023
Thứ hai, 03/04/2023, 13:32
Màu chữ Cỡ chữ
Nội dung trọng tâm hoạt động trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023

Nhằm tuyên truyền, vận động, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer; đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền tạo điều kiện để các vị sư sãi, đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây theo truyền thống vào các ngày 14,15 và 16 tháng 4 năm 2023 “Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo an toàn” đúng pháp luật; tiếp tục tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” cùng các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tham mưu, đề xuất cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan cùng cấp tổ chức đoàn đi thăm chúc Tết và tặng quà các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh, các vị chức sắc, chức việc, A- Cha, Ban Quản trị, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, vận động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, “mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả” trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Khmer; phối hợp đưa tin biểu dương, động viên những gương “Người tốt, việc tốt”, những mô hình, điển hình tiêu biểu trong các vị sư sãi, A- Cha, Ban Quản trị và đồng bào dân tộc Khmer; Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; thường xuyên trao đổi với các vị sư sãi, A- Cha, Ban Quản trị và đồng bào Khmer nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở nhất là trong những ngày diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023; kịp thời phát hiện, đấu tranh với những âm mưu và hành động chống đối, kích động, gây rối, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Đào Sơn - Ủy ban MTTQVN tỉnh

Số lượt xem: 359

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh