Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động
Thứ năm, 21/03/2013, 07:36
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Ngày 15/3/2013, Bộ phận giúp việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ 1. Đại diện lãnh đạo cơ quan Báo cáo tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai Quy định số 1361, ngày 29/10/2013 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 02, ngày 29/10/2012 của Tỉnh ủy hướng dẫn về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, buổi sinh hoạt có 15/20 đồng chí dự (05 đồng chí vắng đều có lý do).

 

Tin: Kim Tuyến

Số lượt xem: 411

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh