Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình nhân dân Quý I năm 2023

Năm 2023
Thứ năm, 23/03/2023, 10:52
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình nhân dân Quý I năm 2023

Trong quý I/2023, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng; đời sống nhân dân được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng thuận cao với nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình phát triển kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số loại thực phẩm nông dân sản xuất giá thấp, tiêu thụ khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết tốt; an toàn vệ sinh thực phẩm chưa bảo đảm. Từ tình hình trên, nguyện vọng nhân dân tập trung vào những vấn đế sau:

Thứ nhất, tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân: Có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều trở lại hoạt động bình thường; các sản phẩm công nghiệp phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và hoạt động lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động thương mại nội địa vẫn còn nhiều khó khăn, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn xuất hiện ở một số nơi trong tỉnh. Nguyện vọng của nhân dân: Chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh thương mại, nhất là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường về chống hàng gian, hàng nháy, hàng kém chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm; … làm hạn chế các hoạt động gian lận trong thương mại, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ hai, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó các hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được công khai minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý và giám sát. Nguyện vọng của Nhân dân: Mong muốn cần đẩy mạnh thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội để vừa đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng “lợi ích nhóm”, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ ba, giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên… Tuy nhiên, tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh còn bắt cập, nan giải. Mặt khác, nên tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, nề nếp dạy và học, đầu tư cơ sở vật chất ở các điểm trường đồng bộ, để các bậc phụ huynh an tâm cho con mình đăng ký ở bất cứ điểm trường nào, góp phần hạn chế việc chạy trường, chạy lớp.

Thứ tư, y tế: Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tích cực triển khai, công tác giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người được chú trọng. Tuy nhiên, chất lượng khám, điều trị bệnh vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế. Nguyện vọng của nhân dân: Các cấp, các ngành chức năng cần quan tâm hơn về chất lượng khám, điều trị bệnh, nhất là về trang thiết bị y tế, giường bệnh các trạm y tế còn thiếu rất nhiều. Do đó, cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị y tế, nhất là các trạm Y tế ở vùng sâu, nhằm khắc phục tình trạng quá tải trong các bệnh viện.

Thứ năm, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết; công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân chưa ý thức trong việc bảo vệ môi trường; một số Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện đảm bảo quy trình xử lý chất thải trong quá trình sản xuất. Nguyện vọng của nhân dân: Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm những hành vi cố ý gây tác hại đến môi trường làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh, sức khỏe của nhân dân.

Thứ sáu, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, đánh bạc, an toàn giao thông…còn diễn biến phức tạp. Nguyện vọng của nhân dân: Các cấp, các ngành chức năng cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Thứ bảy, tình hình công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo: Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được quan tâm, nhất là các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc phát huy tốt truyền thống bản sắc dân tộc; tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 2274

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh