Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình nhân dân Quý II năm 2021

Năm 2021
Thứ hai, 12/07/2021, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình nhân dân Quý II năm 2021

Trong quý II/2021, tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng; đời sống nhân dân được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Đặc biệt, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng thuận cao với nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình phát triển kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số loại thực phẩm nông dân sản xuất giá thấp, tiêu thụ khó khăn; dịch bệnh Covid-19; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết tốt; an toàn vệ sinh thực phẩm chưa bảo đảm. Tai nạn giao thông, tội phạm, các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...

Những vấn đề quan tâm và nguyện vọng của nhân dân

Thứ nhất, tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua được toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả; các tầng lớp nhân dân đánh giá cao và đồng thuận thực hiện nghiêm các giải pháp của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng lây nhiễm ngoài cộng đồng khá phức tạp. Với sự quyết tâm, nổ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua công tác tiếp cận và truy vết các trường hợp F0, F1, F2, F3 được đảm bảo, công tác hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid - 19 cũng như những biện pháp khuyến cáo của Bộ Y tế. Đến thời điểm này, tỉnh không còn ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng; các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động lại bình thường.

Thứ hai, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng luật và hướng dẫn của Trung ương. Công tác tuyên tuyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đã được triển khai sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân đối với cuộc bầu cử. Từ đó, đã góp phần cho công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

Thứ ba, tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp: Nhìn chung, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bước đầu đã được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận xã hội.

Thứ tư, tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân: Có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các sản phẩm công nghiệp phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và hoạt động lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thương mại nội địa vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn xuất hiện ở một số nơi trong tỉnh.

Thứ năm, Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, các hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được công khai minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý và giám sát.

Thứ sáu, về giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên… Tuy nhiên, một số điểm trường về cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, nhất là các trường học ở vùng sâu, vùng xa.

2.7. Về Y tế: Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tích cực triển khai, công tác giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người được chú trọng. Tuy nhiên, chất lượng khám, điều trị bệnh vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế.

2.8. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thường xuyên theo dõi diễn biến khí hậu, thời tiết; công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân chưa ý thức trong việc bảo vệ môi trường; một số Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện đảm bảo quy trình xử lý chất thải trong quá trình sản xuất.

2.9. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về kinh tế, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội…còn diễn biến phức tạp.

Trọng Nghĩa    

Số lượt xem: 2997

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh