Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 tại 02 đơn vị Hòa Bình, Vĩnh Lợi

2022
Thứ hai, 23/05/2022, 07:34
Màu chữ Cỡ chữ
Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 tại 02 đơn vị Hòa Bình, Vĩnh Lợi

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Kế hoạch số 116/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Ngày 17/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022, tại huyện Hòa Bình, Vĩnh lợi.

(Ảnh: Đ/c Quách Minh Kiệt, UVTT - Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai nội dung công tác Phong trào)

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và triển khai nội dung tập huấn có đồng chí Quách Minh Kiệt, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào và đồng chí Dương Thanh Điền, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, cùng với sự có mặt của 159/173 đại biểu được triệu tập, gồm: (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng và Trưởng ban công tác Mặt trận ).

Nội dung tập huấn gồm 04 chuyên đề, tập trung vào 02 chuyên đề chính: Công tác phong trào và công tác giám sát, phản biện xã hội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng.

Nhìn chung, các báo cáo viên đã triển khai khá đầy đủ các kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận và đây cũng là cơ sở để đại biểu vận dụng vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 149

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh