Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo về việc thành lập Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu

2022
Thứ ba, 21/06/2022, 09:27
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc thành lập Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

THÔNG BÁO

Về việc thành lập Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu

1. Thông tin:

- Tên Quỹ: Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu

- Địa chỉ: số 02, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Tôn chỉ, mục đích: Quỹ xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hỗ trợ các đối tượng thuộc diện khó khăn, yếu thế trong xã hội, các hoạt động, chương trình theo yêu cầu của đơn vị tài trợ.

- Giấy phép thành lập: Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu.

- Số tài sản đóng góp thành lập Quỹ: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng)

2. Thông tin người đứng đầu:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa

- Chức Vụ: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Trưởng Ban sáng lập Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu

 

Số lượt xem: 23

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh