Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Tin hoạt động
Thứ hai, 27/04/2020, 06:44
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

 

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để góp phần cùng tỉnh nhà quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian tới, cũng như triển khai và thực hiện tốt Thông báo số 158/TB-VPCP, ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19”; Công văn số 1605/UBND-KGVX, ngày 16/4/2020 về việc “Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường phối hợp đẩy mạng công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 158/TB-VPCP, ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19”; Công văn số 1605/UBND-KGVX ngày 16/4/2020, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về “Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hạn chế ra đường khi không cần thiết; nếu cần thiết ra đường thì phải đeo khẩu trang; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp và thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế khuyến cáo.

3. Phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo ở địa phương tiếp tục dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo, lễ hội, sự kiện tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên. Phát huy vai trò các tổ chức, cá nhân trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của đồng bào theo đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

4. Không tự ý đưa các tin không chính xác về dịch Covid-19 gây hoang mang, lo lắng trong xã hội; kịp thời phản bát những tin đồn sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp sức người, sức của góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

6. Kịp thời, đề xuất biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

 Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 115

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh