Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp

Tin hoạt động
Thứ ba, 19/04/2016, 13:52
Màu chữ Cỡ chữ
Ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp

 

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của  công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Với ý nghĩa trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt, là phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và các ngày lễ, truyền thống trong quý. Kết quả tổ chức được 3.776 cuộc, có 177.151 lượt người dự.

Trọng Nghĩa – Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Số lượt xem: 2528

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh