Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tuyên truyền các nghị quyết
Kiên quyết cắt giảm đầu tư công (02/02/2012)
Icon Image

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công, tăng cường huy động vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng thu hồi vốn.

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ: Kết quả đạt được rõ nét (02/02/2012)

Sau 8 tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, những kết quả tích cực đạt được thể hiện rõ nét: lạm phát bước đầu được kiềm chế, tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp, cơ cấu tín dụng bước đầu tập trung cho sản xuất, cho khu vực nông nghiệp, nông thôn…

Kiềm chế lạm phát vẫn là mục tiêu ưu tiên số một (01/02/2012)
Icon Image

Chính phủ đặt mục tiêu ưu tiên chống lạm phát là số một. Từ nay đến cuối năm phải điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa chặt chẽ.

Thận trọng, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm (01/02/2012)
Icon Image

Trong những tháng cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng các mục tiêu Chính phủ đề ra.

Tham vấn đối tác phát triển về tình hình kinh tế vĩ mô (01/02/2012)
Icon Image

Các chuyên gia, các nhà tài trợ cho rằng các quyết sách đề ra trong Nghị quyết 11 của Chính phủ đã thực sự phát huy hiệu quả mạnh mẽ, giúp Việt Nam ngày càng đạt được những kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới.

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh