Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức|Năm 2021
Thứ bảy, 24/04/2021, 10:22
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại biểu thảo luận về lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử. Đa số cử tri đều có nhận xét khá tốt về các ứng viên từ tư tưởng chính trị đến phẩm chất đạo đức và đánh giá sâu sát những hoạt động tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú, trong gia đình. Đặc biệt, đối với các ứng viên ĐBQH thì hầu hết đạt được tín nhiệm rất cao, không có bất cứ ý kiến nào đặt ra về tư cách, phẩm chất hay năng lực.

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất số người ứng cử ĐBQH là 10 người (trong đó: Trung ương 02 người, địa phương 08 người) để bầu ra 6 ĐBQH khóa XV; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X gồm 83 người, sẽ bầu ra 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kim Ngân

 

Số lượt xem: 33

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh