Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Năm 2022
Một số giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (25/07/2022)

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một số kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (25/07/2022)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tăng cường sự đồng thuận xã hội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta hiện nay (25/07/2022)

Để tăng cường sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Tình hình Nhân dân Quý II năm 2022 (24/06/2022)

Quý II/2022 tình hình nhân dân quan tâm tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau:

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII (24/06/2022)

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cụ thể hóa Quyết định số 99-QĐ/TW và phối hợp triển khai thực hiện

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI (22/06/2022)

Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI

Thông báo về việc thành lập Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu (21/06/2022)

Thành lập Quỹ An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu

Một số kết quả hoạt động công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 (16/06/2022)

Hoạt động công tác Tuyên giáo MTTQ Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Nội dung trọng tâm hoạt động trong dịp Đại lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo năm 2022 (14/06/2022)

Để làm tốt công tác vận động, đoàn kết, tập hợp đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo có Trụ sở đặt tại địa bàn xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện Đại lễ Khai đạo theo tinh thần Thông bạch số 149/TB-BTSTƯ, ngày 15/5/2022 của Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo

Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh (14/06/2022)
Icon Image

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo

Bạc Liêu: Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch năm 2022 (23/05/2022)
Icon Image

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch năm 2022

Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022 tại 02 đơn vị Hòa Bình, Vĩnh Lợi (23/05/2022)
Icon Image

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Kế hoạch số 116/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phản biện xã hội (23/05/2022)

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội

Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện các Dự án (23/05/2022)

Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện các Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (18/04/2022)
Icon Image

Phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở  

Sơ kết công tác Dân vận - Mặt trận quý I/2022 (15/04/2022)
Icon Image

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ thương binh có hoàn cảnh khăn (14/04/2022)
Icon Image

Hỗ trợ thương binh có hoàn cảnh khăn

Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh (28/03/2022)

Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh