Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác giám sát và phản biện xã hội (25/08/2016)

Để tổ chức và thực hiện công tác Giám sát và phản biện xã hội một cách hiệu quả trước hết cần phải nắm rõ hai mặt của vấn đề đó là: cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) (23/04/2015)

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai tuyên truyền một số nội dung trọng tâm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh như sau:

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) (23/04/2015)

Để các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng về cơ sở, khu dân cư và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Kết quả thực hiện các chương trình hành động nhiệm kỳ 2009 - 2014 (26/08/2014)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2009 - 2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chủ động cụ thể hóa phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp luôn đổi mới nội dung tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019) (25/07/2014)
Icon Image

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 diễn ra trong 02 ngày (21, 22/7/2014). Đại hội vinh dự đón tiếp Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Những nội dung cơ bản Công tác Tuyên giáo năm 2014 (18/03/2014)

Ngày 11/3/2014, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Hướng dẫn số 21 về Công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc năm 2014 gồm 5 nội dung sau:

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh